Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Koillismaalla

Etäluettavien mittarien asennukset alueella etenevät suunnitellusti  

Fortumilla on käynnissä Koillismaalla erittäin laaja ja merkittävä sähköverkon parannushanke, jolla sekä lisätään sähkönjakelun luotettavuutta että kasvatetaan sähkönjakelukapasiteettia paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin. Hankkeen vaikutuspiirissä ovat lähes kaikki Kuusamon, Posion, Pudasjärven ja Yli-Kiimingin taajamien asukkaat.  

Kaiken kaikkiaan Koillismaalla on suunniteltu toteutettavan viisi VahvaVerkko-projektia, joiden yhteenlaskettu arvo on yli kolme miljoonaa euroa. Kohteita on Kuusamon lisäksi muun muassa Posion Aholassa, Pudasjärven keskustassa ja Oulussa, Yli-Kiimingin taajamassa.   

Koillismaan projektisuunnitelmiin voi tutustua Rukan talvikauden avajaisissa 9. – 11. marraskuuta. Paikalla on Fortumin asiantuntijoita.   

 

Sähköverkkoa maan alle taajama-alueilla    

"Fortum on aloittanut Koillismaalla mittavat toimenpiteet sähkönjakelun toimitusvarmuuden vahvistamiseksi", hankejohtaja Sauli Antila kertoo. "Kaapeloimme taajama-alueella olevia 20 kilovoltin ilmajohtoja Kuusamon sähköasemalta Petäjäkankaan suuntaan. Lisäksi pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä ja taajamamaisemaan paremmin sopivilla puistomuuntamoilla. Projektit sijoittuvat Kuusamossa lähinnä Petäjäkankaan alueelle”, hän jatkaa. Kuusamon projektien arvo on noin miljoona euroa.   

 

20 kilovoltin kaapelia rakennetaan koko Koillismaalla yhteensä noin 30 kilometriä, josta noin kahdeksan kilometriä Kuusamoon. Puistomuuntamoita asennetaan yhteensä yli 30, joista 10 Kuusamoon.   

Julkinen kilpailutus alueen urakoitsijoista on saatu päätökseen ja urakoitsijat on valittu. Kohteiden maastosuunnittelu on jo aloitettu. Posiolla rakentaminen alkaa jo tänä vuonna ja muiden kohteiden osalta rakentaminen aloitetaan ensi vuoden aikana.

 

Kaksi kolmasosaa kopterilennoista suoritettu  

Kesän alussa Fortumin sähkönjakelualueilla käynnistettiin helikopterilennot, joilla kuvataan Fortumin koko maapäällinen suurjännite- ja keskijänniteverkko 3D-tekniikalla. Helikopterikuvauksin saadaan kattavat tiedot ilmajohtokohteista, jotka edellyttävät tehostettua raivausta tai ennakoivia korjaustoimenpiteitä.    

Fortum VahvaVerkko -projektin kartoituslennot Koillismaalla on saatu päätökseen elokuun lopussa. Aineisto-analyysin perusteella on jo suoritettu ennakoivia korjaustoimenpiteitä, jotka vähentävät sähkökatkojen todennäköisyyttä alueen ilmajohdoissa. 

 

Puolet Koillismaan Fortum Älyboksi –asennuksista tehty  

Vuoden alussa aloitettu sähkömittareiden vaihto uusiin etäluettaviin Fortum Älybokseihin on edennyt suunnitellusti. Koillismaan 32 000 mittarista on tällä hetkellä vaihdettu etäluettaviin lähes puolet.  

 

Yli-Kiimingin, Ranuan ja Pudasjärven osalta asennukset on saatu päätökseen. Kuusamon, Rukan ja Posion alueella asennukset saadaan päätökseen syyskuun 2013 loppuun mennessä, jolloin kaikki Fortumin Koillismaan sähkönjakelualueen mittarit on asennettu.  

 

Mikä VahvaVerkko?    

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti ja saattaa vuoden 2014 loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi.    

Pitkän aikavälin päämääränä on puolittaa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä.  

 

Fortum Oyj

Konserniviestintä  

 

Lisätietoja:  

Sauli Antila, jakeluverkkojohtaja, Fortum Distribution p.040 658 9708   

Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, Fortum Distribution p. 040 581 3710

  

Lisätietoja hankkeesta: www.fortum.fi/vahvaverkko

 

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution