Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Hausjärvellä

LEHDISTÖTIEDOTE 19.8.2013

Fortumilla on käynnissä Hausjärvellä Oitissa paikallisesti merkittäviä sähköverkon parannushankkeita. Näiden ansiosta hausjärveläiset saavat jatkossa entistä luotettavammin sähköä.

Oitissa toteutettavalla Fortum VahvaVerkko -projektilla sähkönjakelun toimitusvarmuutta lisätään nopeutetulla aikataululla. Fortum investoi VahvaVerkko-hankkeisiin sekä muihin sähköverkon parannustoimenpiteisiin alueella yhteensä miltei 3 miljoonaa euroa.

 

Kaapeloinnilla varmistetaan terveyskeskuksen ja vanhainkodin sähkönsaantia

 

"Oitin VahvaVerkko-projekti toteutetaan kahdessa vaiheessa. Sähkönjakelua varmistetaan kaapeloimalla taajama-alueella olevia 20 kilovoltin ilmajohtoja", suunnittelupäällikkö Jukka Ihamäki Fortumista kertoo.

Ensimmäisessä vaiheessa Oitin keskustan vanha keskijänniteilmajohtoverkko muutetaan maakaapeliverkoksi Oitintien eteläpuoliselta osuudelta. Lisäksi Huvilammin muuntamolta rakennetaan Asematien sivua keskijännitekaapeli kiinni ilmajohtoon. Toisessa vaiheessa korvataan keskijänniteilmalinjat maakaapeleilla Oitintien pohjoispuolelta.

"Kaapelointi parantaa koko Oitin taajaman ja esimerkiksi terveyskeskuksen, vanhainkodin, kunnantalon ja koulujen sähkön toimitusvarmuutta", Ihamäki kertoo.

Alueen maastosuunnittelu on käynnissä, ja rakentaminen alkaa elo-syyskuussa.  Keskijännitekaapelia rakennetaan yhteensä noin kuusi kilometriä ja puistomuuntamoita rakennetaan yhdeksän. Töiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2013 loppuun mennessä.

"Kaapeloinnin edut korostuvat taajama-alueilla. Kun taajaman lämmönjakelu, kaupat ja muut palvelut pelaavat, voidaan häiriön sattuessa kiirehtiä korjaamaan verkkoa haja-asutusalueelle", Jukka Ihamäki selvittää ja jatkaa: "Sähköverkon parannustoimenpiteillä on myös maisemallisesti positiivinen vaikutus, kun ilmajohtoja puretaan ja pylväsmuuntamoita vaihdetaan puistomuuntamoihin."

 

Uusi sähköasema Hikiälle

Hausjärvellä tehdään muitakin sähköverkon parannustoimenpiteitä. Merkittävä projekti on vanhan Hikiän sähköasema korvaaminen uudella Hikiänsuon asemalla. Sähköasema on valmis käyttöönotettavaksi loppuvuodesta.

 

Mikä VahvaVerkko?

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti ja saattaa vuoden 2014 loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi. Pitkän aikavälin päämääränä on puolittaa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä.

Oitin projektisuunnitelmiin voi tutustua Oitin kirjastossa 21. elokuuta kello 14-18. Paikalla on Fortumin asiantuntijoita.

 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

 

Lisätietoja:
Jukka Ihamäki, suunnittelupäällikkö, VahvaVerkko -hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy,  p.040 567 7525
Minna Lehtovaara, projektikoordinaattori, VahvaVerkko -hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy, p. 050-3819901

 

Lisätietoja hankkeista:

www.fortum.fi/vahvaverkko

Fortumin merkittävimpiin sähköverkkoinvestointikohteisiin Suomessa voi tutustua osoitteessa www.fortum.fi/vahvaverkkokohteet . // www.fortum.fi/sahkoverkkoinvestoinnit

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution

 

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä

ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.


Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.


Lisätietoja: www.fortum.com/fi