Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Kurikassa ja Pohjanmaalla

LEHDISTÖTIEDOTE 14.8.2012

Fortumilla on käynnissä Kurikan alueella erittäin laaja ja merkittävä
sähköverkon parannushanke, jolla sekä lisätään sähkönjakelun luotettavuutta
nopeutetusti että kasvatetaan sähkönjakelukapasiteettia paikallisen
elinkeinoelämän tarpeisiin. Hankkeen arvo on noin kaksi miljoonaa euroa.

Kaiken kaikkiaan Pohjanmaalla on käynnissä yhteensä kymmenkunta
VahvaVerkko-projektia, joiden yhteenlaskettu arvo on noin neljä miljoonaa
euroa. Kohteita on Kurikan lisäksi muun muassa Kaskisissa, Kauhajoella ja
Kristiinankaupungissa.

“Edellisen talven kovat myrskyt osoittivat, että sähköverkkomme on haavoittuva
sään ääri-ilmiöille. Olemmekin päättäneet nopeuttaa toimenpiteitä erityisesti
taajamissa sähkönjakelun toimitusvarmuuden vahvistamiseksi kaikissa
sääolosuhteissa”, Fortumin hankejohtaja Sauli Antila kertoo.

Kurikassa kaapeloidaan lähes koko keskusta

Kurikassa sähkönjakelua varmistetaan kaapeloimalla lähes koko keskusta.
Taajama-alueella olevia 20 kilovoltin ilmajohtoja kaapeloidaan Reinikan ja
Kurikan sähköasemilta lähtien. Lisäksi pylväsmuuntamot korvataan ulkoisia
olosuhteita paremmin kestävillä puistomuuntamoilla. Näin sähkö siirtyy entistä
varmemmin sitä tarvitseville.

Sähkönjakelun parannushankkeet sijoittuvat Kurikassa pääosin Kaistilan, Jyrän,
Aution ja Nummen alueille. Lisäksi Kurikan keskustan alueella saneerataan
kiinteistömuuntamoita ja korvataan vanhoja paperieristeisiä kaapeleita uusilla
nykyaikaisilla kaapeleilla.

Projektien maastosuunnittelu aloitetaan syksyllä 2012 ja rakennustyöt alueella
käynnistetään tämän jälkeen.

Kolmannes kopterilennoista suoritettu

Kesän alussa käynnistettiin Uudeltamaalta helikopterilennot, joilla kuvataan
Fortumin koko maapäällinen suurjännite- ja keskijänniteverkko 3D-tekniikalla.
Helikopterikuvauksin saadaan kattavat tiedot ilmajohtokohteista, jotka
edellyttävät tehostettua raivausta tai ennakoivia korjaustoimenpiteitä.

Tällä hetkellä Fortum VahvaVerkko -projektin lennoista on suoritettu noin
kolmannes. Lennot siirtyvät Kurikan alueelle ja Pohjanmaalle syyskuun aikana ja
ne on tarkoitus saattaa loppuun tämän vuoden kuluessa.

Mikä VahvaVerkko?

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on vuoden 2014 loppuun mennessä saada
säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000
lisäksi.

Pitkän aikavälin päämääränä on puolittaa sähkökatkojen määrä ja
kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä
vuoteen 2020 mennessä.

VahvaVerkko-hankkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana Fortum lisää
investointeja Suomen sähköverkkoon noin kolmanneksella, jotta entistä suurempi
osa yhtiön sähkönsiirtoasiakkaista pääsee säävarman sähkönjakelun piiriin. Tänä
aikana Fortum investoi sähköverkkoon Suomessa kaikkiaan yli 250 miljoonaa
euroa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Sauli Antila, hankejohtaja, Fortum Distribution p.040 658 9708
Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, p.040 5813 710

Lisätietoja hankkeesta: www.fortum.fi/vahvaverkko
Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon
parannustöistä:
http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx
==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi