Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Liedossa

​Lehdistötiedote 24.5.2013

 

Fortumilla on käynnissä Liedossa paikallisesti merkittävä sähköverkon parannushanke. Sen  ansiosta noin 4000 sähkönkäyttäjää saa jatkossa entistä luotettavammin sähköä.

Liedossa toteutetaan neljä Fortum VahvaVerkko -projektia, joissa sähkönjakelun toimitusvarmuutta lisätään nopeutetulla aikataululla. VahvaVerkko-hankkeen lisäksi lietolaisten sähkönsaantia parannetaan muillakin toimenpiteillä. Kaikkien Fortumin investointien yhteismäärä alueella on yli kaksi miljoonaa euroa. Keskijännitekaapelia rakennetaan Liedossa noin 15 kilometriä.

Toukokuun lopussa Liedon alueella aloitetaan myös etäluettavien sähkömittareiden asennus, jonka myötä sähkölaskutus muuttuu ajantasaiseen sähkönkäyttöön perustuvaksi.

Varmempaa sähköä taajamaan ja teollisuusalueelle

Suunnitellut VahvaVerkko-projektit sijoittuvat Tuulissuon ja keskustan alueelle. Tuulissuon sähköasemalta kaapeloidaan sekä Littoisten että Loukinaisten ja Suopohjan suuntaan. Lisäksi rakennetaan kaapelointi Avantin teollisuusalueelle kahdella eri kaapelilähdöllä. Liedon keskustan sähköjakelun varmuutta lisätään kaapeloimalla Nuolemontien ja Teollisuuskujan varrella.

VahvaVerkko-projektien lisäksi Liedossa tehdään myös muita sähköverkon parannustoimenpiteitä yhteistyössä kunnan ja puhelinyhtiöiden kanssa. Uudet Maunulan, Herrasen ja Teijulan kaava-alueet kaapeloidaan kuluvan vuoden aikana. Lisäksi kaapeloidaan Sillilän, Pahkapuiston ja Seppäläntien alue sekä korjataan Vankion alue.

”Kaapeloinnin edut korostuvat taajama-alueilla. Kun taajaman lämmönjakelu, kaupat ja bensa-asemat pelaavat, voidaan häiriön sattuessa kiirehtiä korjaamaan verkkoa haja-asutusalueelle”, suunnittelupäällikkö Jukka Ihamäki Fortumista kertoo ja jatkaa: "Liedossa muun muassa Mustavuoren vesisäiliön ja keskustan alueen yritysten sähköjen luotettavuus paranee toimenpiteiden myötä.”

Sähköverkon parannustoimenpiteillä on myös maisemallisesti positiivinen vaikutus, kun ilmajohtoja puretaan ja pylväsmuuntamoita vaihdetaan puistomuuntamoihin. Taajama-alueella olevia 20 kilovoltin ilmajohtoja kaapeloidaan ja pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä ja taajamamaisemaan paremmin sopivilla puistomuuntamoilla.

"Työt Liedon Tuulissuon kohteissa ovat jo alkaneet. Projektien maanrakennustyöt on tarkoitus saattaa päätökseen  vuoden 2013 loppuun mennessä", Jukka Ihamäki kertoo.

Fortum asentaa uusia sähkömittareita asiakkailleen Liedossa

Fortum aloittaa alueella touko-heinäkuun aikana vaihtamaan sähkömittareita uusiin etäluettaviin Fortum Älybokseihin. Yhtiö vaihtaa kaikki Liedon alueen noin 7 100 mittaria elokuun loppuun mennessä.

"Fortum Älyboksin myötä asiakkaan sähkölasku perustuu ajantasaiseen sähkönkäyttöön. Energiankäytön hallinta on helpompaa, kun sähkönsäästötoimenpiteet näkyvät suoraan laskulla", kertoo Älykkäät Sähkömittarit –hankkeen aluepäällikkö Hannu Suomela Fortumista.

Jatkossa sähköt voidaan uusien etäluettavien mittareiden avulla kytkeä ja katkaista entistä nopeammin esimerkiksi muuttojen yhteydessä. Myös sähkön laadun seuranta on helpompaa, ja sähkökatkojen yhteydessä katkoalueiden paikallistamista ja vikojen korjaamista voidaan tehostaa.

Tieto asennusajankohdasta postitse

Alueen asiakkaille lähetetään postitse tieto asennusajankodasta hyvissä ajoin ennen asennusta. Jos vaihdettava mittari sijaitsee paikassa, jonne asentajalla on vapaa pääsy, ei asiakkaalta edellytetä lainkaan toimenpiteitä.

Niissä tapauksissa, joissa sähkömittari sijaitsee asunnon sisällä tai muussa lukitussa tilassa, tai mittarille ei ole esteetöntä kulkua (esim. asiakkaan omat lukitukset mittauskeskuksessa tai puomi yksityistiellä), lähetetään asiakkaalle kirje, jossa pyydetään vahvistamaan asennusajankohta. Tällöin asiakkaan tulisi olla paikalla varmistamassa esteetön pääsy mittarille tai avata lukitukset mittarinvaihdon ajaksi. Kaikilla Fortum Älyboksien asentajilla on kuvallinen Fortumin henkilökortti.

Kaikki sähkömittarit Fortumin verkkoalueella vaihdetaan Fortum Älybokseihin vuosien 2010-2013 aikana. Tähän mennessä Fortum Älybokseja on asennettu yli 500 000 eri puolille Suomea.

Mikä VahvaVerkko?

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti ja saattaa vuoden 2014 loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi. Pitkän aikavälin päämääränä on puolittaa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä.

Liedon projektisuunnitelmiin voi tutustua Liedon kunnantalolla, kirjaston aulatilassa 28. toukokuuta kello 14-18. Paikalla on Fortumin asiantuntijoita.

 

Fortum Oyj
konserniviestintä

 

Lisätietoja:
Jukka Ihamäki, suunnittelupäällikkö, VahvaVerkko-hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy,  p.040 567 7525
Hannu Suomela, aluepäällikkö, Älykkäät sähkömittarit –hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy, p. 050 455 2828

 

Lisätietoja hankkeista:

www.fortum.fi/vahvaverkko
www.fortum.fi/alyboksi

 

Fortumin merkittävimpiin sähköverkkoinvestointikohteisiin Suomessa voi tutustua osoitteessa www.fortum.fi/vahvaverkkokohteet . // www.fortum.fi/sahkoverkkoinvestoinnit

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution