Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Riihimäellä

 

LEHDISTÖTIEDOTE PAIKALLISMEDIOILLE 5.3.2014 

 

Fortum Sähkönsiirrolla on käynnissä Riihimäellä useita paikallisesti merkittäviä sähköverkon parannushankkeita. Näiden ansiosta riihimäkeläiset saavat jatkossa entistä luotettavammin sähköä.

 

Riihimäellä toteutettavilla Fortum VahvaVerkko -projekteilla sähkönjakelun toimitusvarmuutta lisätään nopeutetulla aikataululla. Fortum investoi VahvaVerkko-hankkeisiin sekä muihin sähköverkon parannustoimenpiteisiin alueella yhteensä yli miljoona euroa, ja toteutettavien hankkeiden vaikutuspiirissä on Riihimäellä noin 1 400 asiakasta.   

 

Kaapeloinnilla varmistetaan taajaman sähkönsaantia

Sähkönjakelua varmistetaan muun muassa kaapeloimalla taajama-alueella olevia 20 kilovoltin ilmajohtoja. Kaapelointityöt keskittyvät Riihimäellä Koivurannan, Kokon, Metsäkulmantien, Tienhaaran ja Patastenmäen alueille.

 

"Verkonparannustyöt parantavat selkeästi Riihimäen taajaman sähkönjakelun luotettavuutta ja käyttövarmuutta. Kaapelointitöiden lisäksi pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä ja taajamamaisemaan paremmin sopivilla puistomuuntamoilla", suunnittelupäällikkö Jukka Ihamäki Fortum Sähkönsiirrosta kertoo.

 

VahvaVerkko-projektien rakennustyöt Riihimäellä ovat käynnissä ja lähes valmistuneet. Keski- ja pienjännitekaapelia on rakennettu yhteensä noin 5,5 kilometriä. Ilmajohtoa puretaan lähes yhtä paljon. Lisäksi puretaan yhdeksän pylväsmuuntamoa ja rakennetaan näiden tilalle viisi puistomuuntamoa. Viimeiset projektien purkutyöt valmistuvat vuoden 2014 aikana.

 

Tämän lisäksi Riihimäellä tehdään vuoden 2014 aikana muitakin sähköverkon parannustoimenpiteitä. Vanhaa ilmajohtoverkkoa saneerataan muun muassa betonitehtaan, Jusulan, Ruotsinkadun ja Multatöyrään alueilla.

 

"Kaapeloinnin edut korostuvat taajama-alueilla. Kun taajaman lämmönjakelu, kaupat ja muut palvelut pelaavat, voidaan häiriön sattuessa kiirehtiä korjaamaan verkkoa haja-asutusalueelle", Jukka Ihamäki selvittää ja jatkaa: "Sähköverkon parannustoimenpiteillä on myös maisemallisesti positiivinen vaikutus, kun ilmajohtoja puretaan ja pylväsmuuntamoita vaihdetaan puistomuuntamoihin."   

 

Mikä VahvaVerkko?

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti. Hanke on edennyt suunnitellusti ja vuoden 2014 loppuun mennessä saadaan säävarman verkon piiriin 90 000 asiakasta lisää. Näin Fortumin asiakkaista jo 290 000 saa sähköä entistä luotettavammin myös kovan tuulen, ukkosmyrskyjen ja lumikinosten keskellä.   

 

Riihimäen projektisuunnitelmiin voi tutustua torstaina 6. maaliskuuta kello 14-18 Kauppakeskus Atomissa. Paikalla on Fortumin asiantuntijoita.

 

Fortum Sähkönsiirto | Distribution

Viestintä

 

Lisätietoja:

Jukka Ihamäki, suunnittelupäällikkö, VahvaVerkko -hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy, 

p.040 567 7525

Minna Lehtovaara, projektikoordinaattori, VahvaVerkko -hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy,

p. 050 381 9901

 

Lisätietoja hankkeista:

 

www.fortum.fi/vahvaverkko

 

Fortumin merkittävimpiin sähköverkkoinvestointikohteisiin Suomessa voi tutustua osoitteessa www.fortum.fi/sahkoverkkoinvestoinnit

 

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution