Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Salossa

LEHDISTÖTIEDOTE PAIKALLISMEDIOILLE 12.11.2013

 

Fortumilla on käynnissä Salossa useita paikallisesti merkittäviä sähköverkon parannushankkeita. Näiden ansiosta salolaiset saavat jatkossa entistä luotettavammin sähköä.

 

Salossa toteutettavalla Fortum VahvaVerkko -projektilla sähkönjakelun toimitusvarmuutta lisätään nopeutetulla aikataululla. Fortum investoi VahvaVerkko-hankkeisiin sekä muihin sähköverkon parannustoimenpiteisiin alueella yhteensä lähes kuusi miljoonaa euroa.

Seuraavan puolentoista vuoden aikana toteutettavien hankkeiden vaikutuspiirissä on Salossa noin 9 500 asiakasta.

 

Kaapeloinnilla varmistetaan taajaman sähkönsaantia  

Sähkönjakelua varmistetaan muun muassa kaapeloimalla taajama-alueella olevia 20 kilovoltin ilmajohtoja. Kaapelointitöitä tehdään Salossa Palometsässä, Anjalassa, Rappulassa, Ylhäisissä, Satamakadulla ja Isokylän alueella. Halikossa kaapeloidaan Pappilan alue.  Perttelissä kaapeloidaan keskustan alueella Kaivolantien pohjoispuolella. Suomusjärvellä kaapeloidaan Kitulan alueella vanhan Helsingintien molemmilla puolilla. Kiskossa kaapeloidaan Toijan aluetta sekä Toijan pohjoispuolella sijaitsevan sähköaseman syöttöjä Toijaan päin.

 

"Kaapelointi parantaa Salon taajaman sähkön toimitusvarmuutta. Kohteiden vaikutuspiirissä on lukuisia pien- ja kerrostaloalueita joiden sähkönsaanti saadaan näillä toimilla säävarmaksi. Myös Meriniityn ja Anjalan teollisuusalueiden säävarmuutta saadaan oleellisesti parannettua", suunnittelupäällikkö Jukka Ihamäki Fortumista kertoo. 

Kaapelointitöiden lisäksi pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä ja taajamamaisemaan paremmin sopivilla puistomuuntamoilla. 

VahvaVerkko-projektien rakennustyöt Salossa ovat jo käynnistyneet. Keskijännitekaapelia rakennetaan yhteensä noin 30 kilometriä ja ilmajohtoa puretaan lähes yhtä paljon.  Puistomuuntamoita rakennetaan 33 kappaletta. Kaapelointityöt on suunniteltu saatavan päätökseen kuluvan vuoden aikana ja loputkin projektien kytkentä- ja purkutyöt vuoden 2014 aikana. 

Salossa tehdään muitakin sähköverkon parannustoimenpiteitä; isoimpia kohteita tänä ja ensi vuonna ovat Hakalapellon, Marttilan, Hähkänän ja Perttelinkadun yhteiskaivut. Myös Perniössä on suunnitteilla iso yhteiskaapelointi Melassuon alueella. Kiikalassa on vaihdettu vanhoja johtimia Kitulan ja Kiikalan välissä ja Perniön ja Teijon välille rakennetaan uutta ja vahvempaa keskijänniteyhteyttä. 

"Kaapeloinnin edut korostuvat taajama-alueilla. Kun taajaman lämmönjakelu, kaupat ja muut palvelut pelaavat, voidaan häiriön sattuessa kiirehtiä korjaamaan verkkoa haja-asutusalueelle", Jukka Ihamäki selvittää ja jatkaa: "Sähköverkon parannustoimenpiteillä on myös maisemallisesti positiivinen vaikutus, kun ilmajohtoja puretaan ja pylväsmuuntamoita vaihdetaan puistomuuntamoihin."

 

Mikä VahvaVerkko? 

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti. Hanke on edennyt ennakoitua nopeammin ja vuoden 2013 loppuun mennessä on säävarman verkon piiriin saatu 80 000 asiakasta lisää. Alkuperäinen tavoite oli 90 000 asiakasta vuoden 2014 loppuun mennessä. Näin lähes puolet Fortumin asiakkaista, 280 000, saa vuoden loppuun mennessä sähköä entistä luotettavammin myös kovan tuulen, ukkosmyrskyjen ja lumikinosten keskellä. 

Salon projektisuunnitelmiin voi tutustua keskiviikkona 13. marraskuuta kello 14-18 Salon kirjastossa. Paikalla on Fortumin asiantuntijoita. 

Fortum Sähkönsiirto | Distribution
Viestintä 

Lisätietoja:
Jukka Ihamäki, suunnittelupäällikkö, VahvaVerkko -hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy, 
p.040 567 7525
Minna Lehtovaara, projektikoordinaattori, VahvaVerkko -hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy,
p. 050 381 9901 

Lisätietoja hankkeista:

www.fortum.fi/vahvaverkko 

Fortumin merkittävimpiin sähköverkkoinvestointikohteisiin Suomessa voi tutustua osoitteessa www.fortum.fi/sahkoverkkoinvestoinnit 

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution