Fortum VahvaVerkko -hankkeen jalkautus alkaa

LEHDISTÖTIEDOTE 13.6.2012

Fortum on aloittanut keväällä käynnistetyn VahvaVerkko-hankkeen jalkautuksen
sähkönjakelun toimintavarmuuden vahvistamiseksi nopeutetusti. Hankkeessa
parannetaan Fortumin sähköverkkoa monin eri tavoin: kartoittamalla
3D-tekniikalla tehostetun raivauksen tarpeet, lisäämällä kaapelointia ja
verkostoautomaatiota sekä siirtämällä sähkölinjoja teiden varsille sää- ja
huoltovarmuuden vahvistamiseksi.

Nopeutettuja toimenpiteitä kaikilla jakelualueilla

"Edessä on valtava urakka, johon panostamme määrätietoisesti ja
pitkäjänteisesti kaikilla sähkönjakelualueillamme. Olemme määritelleet
nelisenkymmentä taajamaa, joissa sähköverkkoa vahvistetaan nopeutetusti
säävarmuuden parantamiseksi. Yhteensä parannuskohteita on satakunta ympäri
Suomea", Fortumin jakeluverkkojohtaja Sami Kurunsaari sanoo.

Urakka alkaa Kirkkonummelta, jossa suoritetaan laajoja sähköverkon
kaapelointitöitä sekä keskustan että Veikkolan alueella. Alustava lista
VahvaVerkko-hankkeen kohteena olevista paikkakunnista on nähtävillä osoitteessa
www.fortum.fi/vahvaverkkokohteet

Sata kaapelointikohdetta

Fortumin tavoitteena on saada vuoden 2014 loppuun mennessä siirrettyä 100
sähkönjakelun kannalta kriittisintä kohdetta maan alle. Alustavat keskustelut
tarvittavien sähköjohdoille tarvittavien sijoituslupien saamiseksi on aloitettu
kuntien edustajien kanssa, ja tarkoitus on aloittaa rakennustyöt mahdollisimman
monessa kohteessa jo tämän vuoden aikana.

Myös verkostoautomaatiota lisätään, jotta sähköverkon vaurioituneet osat
saadaan vikatilanteessa automaattisesti erotettua kunnossa olevasta
sähköverkosta. Näin vika-alueet rajautuvat häiriötilanteessa nopeasti
pienemmiksi ja entistä useammat asiakkaat saavat sähköt takaisin jo ennen kuin
korjauspartio ehtii vikapaikalle.

Helikopterit ilmassa

Tämän viikon alussa käynnistettiin Uudeltamaalta helikopterilennot, joilla
kuvataan Fortumin koko maapäällinen suurjännite- ja keskijänniteverkko
3D-tekniikalla.

Näin saadaan kattavat tiedot ilmajohtokohteista, jotka edellyttävät tehostettua
raivausta tai ennakoivia korjaustoimenpiteitä. Lennot on määrä saattaa loppuun
tulevan syksyn aikana.

Mikä VahvaVerkko?

Fortumin VahvaVerkko-hankkeen tavoitteena on vuoden 2014 loppuun mennessä saada
säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000
lisäksi.

Pitkän aikavälin päämääränä on puolittaa sähkökatkojen määrä ja
kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä
vuoteen 2020 mennessä.

VahvaVerkko-hankkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana Fortum lisää
investointeja Suomen sähköverkkoon noin kolmanneksella, jotta entistä suurempi
osa yhtiön sähkönsiirtoasiakkaista pääsee säävarman sähkönjakelun piiriin. Tänä
aikana Fortum investoi sähköverkkoon Suomessa kaikkiaan yli 250 miljoonaa
euroa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Sami Kurunsaari, jakeluverkkojohtaja, p.050 3366 850
Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, p.040 5813 710

Lisätietoja hankkeesta: www.fortum.fi/vahvaverkko

Lisätietoja Fortumin siirtoliiketoiminnasta uusimmasta ForAgenda-julkaisusta

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi