Fortum vahvistaa asemaansa sähkönsiirrossa - Elnova kokonaan Fortumin omistukseen

Fortum ostaa Paloheimo Oy:n 50 prosentin osuuden Elnova-yhtiöistä, jonka muodostavat Uudenmaan Energia Oy ja Uudenmaan Sähköverkko Oy. Näin Elnova siirtyy kokonaan Fortumin omistukseen. Fortum ostaa myös Paloheimo Oy:n 50 prosentin osuuden Riihimäen Kaukolämpö Oy:stä. Toisen puolen omistaa Riihimäen kaupunki.

 

Kauppojen arvo on yhteensä 81 miljoonaa euroa. Ne vaativat toteutuakseen kilpailuviranomaisen luvan.

 

Kauppa vahvistaa Fortumin sähkönsiirron ja sähkönmyynnin asemaa keskeisellä toiminta-alueella. Kaupan jälkeen Fortumin jakeluverkkotoiminnan markkinaosuus Suomessa kasvaa 11 prosentista noin 15 prosenttiin.

 

Fortum (IVO) perusti Elnovan yhdessä Paloheimon kanssa vuonna 1995. "Uudenmaan Sähköverkon toimialue rajoittuu Fortumin toimialueeseen Salon seudulla ja idempänä Keski-Uudellamaalla. Näin Fortumin yhtenäinen jakeluverkkoalue laajenee, mikä on merkittävä etu sähkönsiirtoliiketoiminnassa", Fortum Sähkönsiirron johtaja Tapio Lehtisalo toteaa. Lisäksi kaupassa siirtyy noin 100 000 asiakkaan sähkönmyynti kokonaan Fortum Marketsille.

 

”Paloheimon tavoitteena on  selkiinnyttää rakennettaan ja keskittää toimintojaan. Perheyrityksenä meillä on rajalliset resurssit sitoutua alan kehittämiseen pitkällä tähtäyksellä”, Paloheimo-konsernin toimitusjohtaja Juha Järvinen sanoo.

 

Elnovan muodostavat Uudenmaan Energia Oy ja Uudenmaan Sähköverkko Oy. Elnovan viime vuoden liikevaihto oli 74 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 60 henkilöä.

Uudenmaan Energia Oy myy sähköä pienasiakkaille. Sähkönmyynti viime vuonna oli yli 1 240 gigawattituntia.

 

Uudenmaan Sähköverkko Oy:n jakelualueeseen kuuluvat aiemmat Vihdin Sähkö Oy:n, Lohjan Sähkö Oy:n ja Paloheimon Sähkölaitoksen alueet. Jakeluverkossa siirretty sähkömäärä viime vuonna oli lähes 1 600 gigawattituntia.

 

Kaukolämpöliiketoimintaa ja maakaasun myyntiä harjoittavan Riihimäen Kaukolämpö Oy:n myyntivolyymi on noin 165 gigawattituntia vuodessa.

 

 

Fortum Oyj

Carola Teir-Lehtinen

Viestintäjohtaja

  

 Lisätietoja:

Sektorijohtaja Tapio Kuula, Fortum Oyj, puh. 010 45 24 112

Johtaja Tapio Lehtisalo, Fortum Sähkönsiirto, puh. 010 45 57101

 

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet