Fortum vahvistaa Kullaan sähkönjakelua yli puolella miljoonalla eurolla

LEHDISTÖTIEDOTE 22.8.2012

Ulvilaan on juuri valmistunut uusi minisähköasema, joka parantaa sähkön
toimitusvarmuutta Kullaan alueella vähentämällä sähkökatkojen todennäköisyyttä
ja lyhentämällä niiden kestoa. Asema sijaitsee Ulvilan itäosassa entisen
Kullaan kunnan alueella, Paluksen kylän keskustassa. Fortum on investoinut
hankkeeseen 700 000 euroa.

" Mahdollisen häiriötilanteen sattuessa sähköasema rajoittaa vika-aluetta niin,
että entistä harvempi asiakkaamme kokee sähkökatkon. Toisaalta myös vian
paikallistaminen nopeutuu, jolloin korjaustöihin päästään entistä ripeämmin",
kertoo alueverkkopäällikkö Eero Vauhkala Fortumista.

Täyteen käyttöön asema saadaan vuoden 2013 loppupuolella, kun kantaverkkoyhtiön
suurjännitejohdon saneeraus valmistuu. Tällöin asemaa voidaan häiriötilanteissa
käyttää myös vaihtoehtoisena reittinä sähkönjakelulle. Näin sähkökatkon kestoa
voidaan merkittävästi lyhentää osalle sen piirissä olevista sähkönkäyttäjistä,
vaikka tarkkaa vikapaikkaa ei olisi vielä löydettykään.

Myös alueen sähköverkon kunnossapitotoiminnot saadaan järjestettyä
vähäisemmillä sähkönjakelun keskeytyksillä, kun sähköä voidaan tarvittaessa
syöttää korvaavalta asemalta asiakkaille.

Minisähköasemassa riittää kapasiteettia laajempaankin sähkönjakeluun. Mikäli
alueen sähköntarve kasvaa, voidaan aseman tehoa lisätä nykyisestä jopa yli
kaksinkertaiseksi.

Uuden sähköaseman myötä myös Porin Noormarkku hyötyy vahvistetusta
sähkönjakelusta, kun Ulvilan asema voi häiriötilanteessa korvata Noormarkkuun
sähköä jakelevan aseman.

Sähköjohdot ilmasta maan alle

Sähköaseman rakentamisen ohella alueella on myös vaihdettu ilmajohtoja
maakaapeleihin yhteensä noin 6,5 kilometrin verran aseman lähistöllä.
Kaapelointi lisää sähköverkon luotettavuutta, sillä maan sisässä johdot ovat
suojassa sään vaihteluilta. Suuri osa sähkökatkoista johtuu puiden taipumisesta
tai kaatumisesta sähköjohtojen päälle.

Fortum omistaa Suomessa yhteensä 77 600 kilometriä sähköverkkoa ja rakentaa
maassamme uutta verkkoa keskimäärin 1600 kilometriä vuosittain.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Eero Vauhkala, alueverkkopäällikkö, Fortum, puh. 040 709 5280
Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, Fortum, puh. 040 581 3710

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi