Fortum vahvistaa sähköverkkoa Järvenpäässä

​Fortum on aloittanut uuden biopolttoainetta hyödyntävän voimalaitoksen rakennustyöt Järvenpäässä. Voimalaitos saa sähkönsä Järvenpään sähköasemalta, jonka sähkönsyöttöä ryhdytään nyt vahvistamaan uudella 110 kilovoltin maakaapelilla.

 

Maakaapeli sijoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman maantien tiealueelle ja Järvenpään kaupungin hallinnoimalle tiealueelle. Yhteensä sähköverkkoa upotetaan maahan noin 5 kilometriä. Sähköverkkoinvestoinnin kokonaisarvo on noin 3 miljoonaa euroa.

 

Uusi maakaapelireitti parantaa alueen asiakkaiden sähkönsaannin luotettavuutta, sillä tarvittaessa sähköä voidaan syöttää järvenpääläisille korvaavasta suunnasta. Samalla pystytään tehokkaasti lyhentämään mahdollisten sähköhäiriöiden kestoa.

 

Rakennustyöt aloitetaan tammikuussa, ja töiden on määrä valmistua syyskuussa 2012.

 

Sähköverkon rakentaminen aloitetaan voimalaitoksen alueelta. Rakennustyöt etenevät pohjoiseen päin pitkin Pohjoisväylän kevyen liikenteen väylää ja siitä edelleen Järvenpään sähköasemalle Pajalantien vierustaa pitkin.

 

Rakennustöiden aikana kevyt liikenne ohjataan tilapäisesti kulkemaan rakennustyömaan vierestä. Pohjoisväylällä kevyen liikenteen väylä jää kuitenkin pääosin käyttöön. Verkoston rakentaminen saattaa haitata kevyen liikenteen liikkumista Pohjoisväylän ja Pajalantien varrella sekä autoliikennettä poikkikatujen kohdalla.

 

Fortum pahoittelee kaivuutöistä aiheutuvia häiriöitä.

 

Fortum Distribution
Viestintä

 

Lisätietoja:
Jari Rinkinen, projekti-insinööri, Fortum, puh. 010 452 1720
Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, Fortum, puh. 040 5813 710