Fortum vahvistaa sähköverkkoa Kauhajoella

LEHDISTÖTIEDOTE 22.3.2012

Fortumilla on käynnissä Kauhajoen alueella useita eri sähköverkon
parannushankkeita, joilla sekä parannetaan sähkönjakelun luotettavuutta että
lisätään kapasiteettia paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin. Hankkeiden
yhteenlaskettu arvo on noin 1,6 miljoonaa euroa.

"Kuluneen talven kovat tuulet ovat osoittaneet, että sähköverkkomme on
haavoittuva sään ääri-ilmiöille. Tämän vuoksi nopeutamme toimenpiteitä
sähkönjakelun toimintavarmuuden vahvistamiseksi kaikissa sääolosuhteissa",
verkostopäällikkö Pekka Vierimaa kertoo.

Kauhajoen keskustan alueen kaapelointia lisätään Savikylän ja Rekitien
alueilla, joissa 20 kilovoltin ilmajohdot vaihdetaan maakaapeleiksi sekä
pylväsmuuntamot korvataan puistomuuntamoilla. Projekti suoritetaan tämän vuoden
kevään ja kesän aikana.

Kauhajoen Hyypän kylän ja Möykkylän alueilla on meneillään suuri maaseutuverkon
sähkönjakelun kehittämiseen liittyvä hanke. Projektissa saneerataan yhteensä 12
kilometriä sähkönjakeluverkostoa siirtämällä ilmajohtoja tien viereen ja
päällystämällä ne sään vaihteluita paremmin kestäviksi.

Samalla sähköpylväissä sijaitsevat muuntamot korvataan ulkoisia olosuhteita
paremmin kestävillä puistomuuntamoilla ja reitille osuva pienjänniteverkko
kaapeloidaan. Hanke on määrä saada päätökseen vuoden 2013 aikana.

Uuden Citymarketin sähkönjakeluun rakennetaan rengasliittymä, joka mahdollistaa
sähkönsyötön myös vaihtoehtoisesta suunnasta. Näin mahdollisessa sähkönjakelun
häiriötilanteessa sähköä voidaan syöttää vaihtoehtoista reittiä pitkin, jolloin
todennäköisyys vähittäisliiketoiminnan kannalta kriittisille pitkille
sähkökatkoille pienenee huomattavasti. Myös joukko Citymarketin läheisyydessä
olevia muita vähittäisliikkeitä pääsee saman rengasliittymän kautta turvatumman
sähkönjakelun piiriin.

Kauhajoella sijaitsevan teurastamon tehon tarpeen kasvuun vastataan lisäämällä
sähkönsiirron kapasiteettia. Samalla alueen sähköverkkoa kaapeloidaan. Samalla
teurastamolle rakennetaan varasyöttöyhteys, jolloin sähköt saadaan mahdollisen
kaapelivaurion sattuessa palautettua nopeammin. Tavoitteena on saada kohde
valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä.

Fortum Distribution
Viestintä

Lisätietoja:
Pekka Vierimaa, verkostopäällikkö, p. 050 455 7147
Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, p. 040 5813 710

Lehdistökuvia Kauhajoen sähköverkkoparannuksista löytyy Fortumin mediapankista
osoitteesta:
http://www.fortum.com/fi/media/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi