Fortum valittaa Ruotsin veroviranomaisen verovuotta 2012 koskevasta lisäveropäätöksestä

​Fortum on saanut Ruotsin veroviranomaisilta noin 19 miljoonan euron (noin 173 milj. kruunua) jälkiveropäätöksen, joka liittyy verovuoden 2012 konsernilainojen korkovähennyksiin. Fortum pitää päätöstä perusteettomana ja valittaa verottajan päätöksestä.

Ruotsin veroviranomaiset edellyttävät Fortumin maksavan lisää tuloveroa Ruotsiin vuodelta 2012 Fortumin rahoitusyhtiön ruotsalaisille tytäryhtiölle myöntämistä markkinaehtoisista lainoista. Fortumin rahoitusyhtiön kotimaa Hollanti on jo perinyt noin 7 miljoonaa euroa tuloveroa konsernin sisäisestä lainasta peritylle korolle Hollannin normaalin tuloverokannan 25 prosentin mukaisesti.

Ruotsin veroviranomaisten mukaan Fortumin pitäisi maksaa lisää tuloveroa vuodelta 2012 vuonna 2005 toteutetun rakennejärjestelyyn liittyvistä ruotsalaisten tytäryhtiöiden uudelleen kohdistetuista lainoista sekä OAO Fortumin (entinen TGC-10) osakkeiden hankintaan vuonna 2008 liittyvistä lainoista. Päätös perustuu verotuslainsäädännön muutokseen vuodesta 2009 alkaen.

Ruotsin veroviranomaiset ovat arvioineet uudelleen vuonna 2005 toteutetun Fortumin lainojen jaon ja OAO Fortumin osakkeiden hankinnan liiketoimintaperusteet sekä Fortumin rahoitusyksiköiden verokannat. Ruotsin veroviranomainen on hyväksynyt verovähennyksen merkittävästä osasta näistä lainoista perityistä korkokuluista. Ruotsin veroviranomaiset eivät ole kyseenalaistaneet Fortumin Ruotsin tytäryhtiöiden maksamien lainojen korkotasoa.

Lisäveropäätöstä koskevana vuonna 2012 Fortum maksoi tuloveroja ja muita veroja Ruotsiin yhteensä noin 347 miljoonaa euroa (noin 3,0 miljardia kruunua) ja oli yksi Ruotsin suurimmista yhteisöveron maksajia.

Fortumin verovuoden 2012 verot kaikissa toimintamaissa yhteensä olivat 565 miljoonaa euroa. Yhtiön kokonaisverokanta sisältäen tuloverot ja muut maksetut verot oli 29 prosenttia.

Lisätietoja:

Reijo Salo, verojohtaja, Fortum, puh. 050 45 24443

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

www.fortum.com/fi