Fortum valittaa Ruotsin veroviranomaisen vuotta 2009 koskevasta lisäveropäätöksestä

LEHDISTÖTIEDOTE 4.1.2012

Fortum on saanut Ruotsin veroviranomaisilta runsaan 400 miljoonan kruunun (noin
40 milj. euroa) jälkiveropäätöksen vuodelle 2009 jo maksetun 1,9 miljardin
kruunun (180 milj. euroa) lisäksi. Jälkivero liittyy pääosin Fortumin
yhtiörakenteen muutoksiin vuosina 2004 - 2005. Fortum pitää vaatimusta
perusteettomana ja valittaa verottajan päätöksestä.

Ruotsin veroviranomaisten mukaan Fortumin tulee maksaa lisää tuloveroa vuodelta
2009 vuonna 2005 toteutetun rakennejärjestelyn yhteydessä uudelleen
kohdistetuista lainoista. Vaatimus perustuu verotusta koskevien säädösten
muutokseen vuodesta 2009 alkaen. Tällä perusteella Ruotsin veroviranomaiset
ovat arvioineet uudelleen vuonna 2005 toteutetun Fortumin lainojen
uudelleenjaon liiketoimintaperusteet. Ruotsin veroviranomaiset eivät ole
kyseenalaistaneet Ruotsin tytäryhtiöiden maksamien lainojen korkotasoa.

Fortum muutti yhtiörakennettaan merkittävästi Ruotsissa ja Suomessa vuosina
2004 - 2005 Neste Oilin pörssilistauksen ja sen osakkeiden myynnin yhteydessä.
Verotuksen näkökulmasta transaktiot olivat täysin neutraaleja. Vuonna 2009
Fortum on maksanut tuloveroja ja muita veroja Ruotsiin 3,2 miljardia kruunua
(299 milj. euroa).

"Haluamme palvella asiakkaitamme sekä luoda kestävää ja pitkäaikaista
liiketoimintaa myös Ruotsissa, missä Fortum on suurimpia yhteisöveron maksajia.
Tarkastelemme teollisiin investointeihimme ja rahoitukseemme liittyviä
kysymyksiä pitkällä aikavälillä sekä toimimme lakien ja määräysten mukaisesti",
sanoo talousjohtaja Juha Laaksonen Fortumista.

Kansainvälisenä ja pääomaintensiivisenä yrityksenä Fortumin on hoidettava
rahoituksensa koko liiketoiminnan ja konsernin tarpeiden näkökulmasta.
Tasapainoinen pääomarakenne on olennainen liiketoimintaa tukeva tekijä, samoin
kuin lakien ja säädösten noudattaminen kaikissa Fortumin toimintamaissa.

Vuosina 2006 - 2009 Fortum maksoi Ruotsiin tuloveroja yli 6,3 miljardia kruunua
(649 milj. euroa). Vuonna 2010 Fortum kuului Ruotsin suurimpien yhteisöveron
maksajien joukkoon. Suomessa Fortum maksoi yhteisöveroa 183 miljoonaa euroa
vuonna 2010 ja oli maan suurin yhteisöveron maksaja.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Juha Laaksonen, talousjohtaja, Fortum Oyj, puh. 010 452 4519


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

www.fortum.com