Fortum valittaa Ruotsin veroviranomaisen vuotta 2010 koskevasta lisäveropäätöksestä

LEHDISTÖTIEDOTE 14.1.2013

Fortum on saanut Ruotsin veroviranomaisilta 444 miljoonan Ruotsin kruunun (noin
52 milj. euroa) jälkiveropäätöksen jo maksetun 1,7 miljardin kruunun (178
miljoona euroa) lisäksi. Jälkiverot liittyvät pääosin Fortumin yhtiörakenteen
muutoksiin vuosina 2004 - 2005. Fortum pitää vaatimusta perusteettomana ja
valittaa verottajan päätöksestä.

Ruotsin veroviranomaisten mukaan Fortumin pitäisi maksaa lisää tuloveroa
vuodelta 2010 vuonna 2005 toteutettuun rakennejärjestelyyn liittyvistä
ruotsalaisten tytäryhtiöiden uudelleen kohdistetuista lainoista sekä OAO
Fortumin (entinen TGC-10) osakkeiden hankintaan vuonna 2008 liittyvistä
lainoista. Päätös perustuu verotuslainsäädännön muutokseen vuodesta 2009
alkaen. Ruotsin veroviranomaiset ovat arvioineet uudelleen vuonna 2005
toteutetun Fortumin lainojen jaon ja OAO Fortumin osakkeiden hankinnan
liiketoimintaperusteet sekä Fortumin rahoitusyksiköiden verokannat. Ruotsin
veroviranomaiset eivät ole kyseenalaistaneet Fortumin Ruotsin tytäryhtiöiden
maksamien lainojen korkotasoa.

Fortum muutti yhtiörakennettaan merkittävästi Ruotsissa ja Suomessa vuosina
2004- 2005 Neste Oilin pörssilistauksen ja sen osakkeiden myynnin yhteydessä.
Yritysrakenteen muutoksilla ei ollut vaikutusta Fortumin ruotsalaisten
tytäryhtiöiden tulonmuodostukseen.

Vuonna 2010 Fortum on maksanut tuloveroja ja muita veroja Ruotsiin yhteensä
noin 4 miljardia Ruotsin kruunua (420 miljoonaa euroa).

Kansainvälisenä ja pääomaintensiivisenä yrityksenä Fortum hoitaa rahoituksensa
koko liiketoiminnan ja konsernin tarpeiden näkökulmasta. Asiakkaiden
palvelemisen mahdollistamiseksi ja liiketoiminnan tukemiseksi pitkällä
tähtäimellä tarvitaan tasapainoinen pääomarakenne. Fortum varmistaa
liiketoimintojensa pääomatarpeet ja niiden toiminnan jatkuvuuden
teollisuusyrityksen toimintaperiaatteiden näkökulmasta.

Vuosina 2006 - 2010 Fortum maksoi Ruotsiin tuloveroja 8 miljardia Ruotsin
kruunua (827 miljoonaa euroa). Vuonna 2011 Fortum oli yksi Ruotsin suurimmista
yhteisöveron maksajista. Suomessa Fortum oli toiseksi suurin yhteisöveron
maksaja.

Vuoteen 2012 mennessä Fortum on hankkinut Ruotsista toimintoja 75 miljardilla
Ruotsin kruunulla (8,4 miljardia euroa) ja investoinut 28 miljardia Ruotsin
kruunua (2,9 miljardia euroa) uuteen tuotantoon, Ruotsin sähköverkon
uudistuksiin sekä asiakasrajapintaan liittyviin parannuksiin.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Reijo Salo, verojohtaja, Fortum Oyj, puh. 010 45 24443
Viestintäkontakti: Helena Aatinen, viestintäjohtaja, Fortum Oyj, puh. 010 45
20480


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi