FORTUM VALMIS MUUTOKSIIN POHJOISMAISILLA ENERGIAMARKKINOILLA

"Fortum on toteuttanut viime vuosina erittäin määrätietoisesti pohjoismaista strategiaansa ja on nyt hyvin valmistautunut niihin uusiin muutoksiin, joita Pohjoismaiden energiamarkkinoilla on odotettavissa", totesi toimitusjohtaja Mikael Lilius tänään Kokkolan Sällskapsklubbenilla pitämässään juhlapuheessa.

 

Koko Euroopassa kehitys kulkee kohti yhtenäisiä energiamarkkinoita. Käyttövoimana tässä prosessissa on pyrkimys parantaa alan tehokkuutta sekä asiakkaiden että yhteiskunnan hyödyksi.

 

Pohjoismaat ovat tämän kehityksen eturintamassa. Sähkön markkinapaikkana toimii Nord Pool, joka on Euroopan parhaiten toimiva ja vilkkain sähköpörssi. Talvi 2002­–2003 osoitti, että pohjoismaiset sähkömarkkinat toimivat myös äärioloissa. Vähäisistä sateista ja kylmyydestä huolimatta sähköstä ei missään vaiheessa ollut pulaa, koska varakapasiteettia voitiin ottaa käyttöön ja kysyntä reagoi hintojen nousuun.

 

Markkinoiden vapautuminen on selvästi hyödyttänyt kuluttajia, sillä sähkön hinta on Pohjoismaissa yhä Euroopan alhaisin, vaikka hinnat viime vuonna nousivatkin. Näitä hyvin toimivia markkinoita on kuitenkin kehitettävä edelleen. Esimerkiksi kantaverkon pullonkauloja on vähennettävä ja säätöjärjestelmä yhtenäistettävä Pohjoismaiden kesken, ovathan maat sähköhuollossa nykyään riippuvaisia toisistaan. Viime aikoina onkin tehty ilahduttavia aloitteita tähän suuntaan.

 

Sähkönkulutus kasvaa, ja tulevaisuudessa tarvitaan uutta tuotantokapasiteettia. Energiahuollon tehokkuuden varmistamiseksi on tärkeää, että hintakehityksen annetaan ohjata uusia investointeja. Tällöin ei synny kapasiteettivajetta ja hinnat pysyvät kurissa.

 

"Erittäin hajanaisten pohjoismaisten energiamarkkinoiden yhdentyminen jatkuu. Menestyäkseen kilpailussa eurooppalaisten jättiyritysten kanssa pohjoismaisten toimijoiden on rakennettava vankka asema yli kansallisten rajojen. Näin Fortum on tehnyt ja aikoo tehdä jatkossakin. Nykyään meillä on vahva asema johtavana pohjoismaisena energiayhtiönä, jonka yritysrakennetta selkeyttää päätös öljyliiketoiminnan eriyttämisestä ja listaamisesta pörssiin. Nyt siis kaikki palapelin osaset ovat paikoillaan, ja voimme jatkossa osallistua täysipainoisesti alan rakennemuutokseen. Tavoitteemme on kehittyä Pohjoismaiden johtavaksi energiayhtiöksi, ja tämän tavoitteen aiomme myös saavuttaa", Mikael Lilius totesi lopuksi.

 


Fortum Oyj

Konserniviestintä