Fortum valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta: Pitkäjänteisyys ja kokonaisvaltaisuus tervetullutta ilmastopolitiikkaan

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
15.10.2009

Fortum valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta:
Pitkäjänteisyys ja kokonaisvaltaisuus tervetullutta ilmastopolitiikkaan

"On erittäin positiivista, että selonteko tarkastelee näkymiä pitkälle
tulevaisuuteen, yli nyt usein tavoitteeksi asetetun vuoden 2020, sillä nyt ja
lähitulevaisuudessa tehtävät investoinnit ratkaisevat päästökehityksen
vuosikymmeniksi eteenpäin" sanoo toimitusjohtaja Tapio Kuula.

"Vaikka selonteossa keskitytäänkin pääosin päästökaupan ulkopuolisiin
sektoreihin kuten liikenteeseen ja asumiseen, on mielestämme hyvä, että
ilmastonmuutoksen hillintää ja tavoitteita käsitellään kokonaisvaltaisesti.
Energia-alan päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa oikein suunnattu,
pitkäjänteinen ja hyvin koordinoitu poliittinen ohjaus on välttämätöntä," Kuula
jatkaa.

Fortumin tavoitteet linjassa tulevaisuusselonteon kanssa

Ilmastonmuutos on aikakautemme suurimpia haasteita ja sen hillitsemiseksi
tarvitaan nopeasti koko maailman kattavia yhdensuuntaisia toimenpiteitä.
Euroopassa energiamarkkinat ovat yhdentymässä, joten tulevaisuutta koskien
energia-alan tarkastelunäkökulman tulee aina olla kansallista tasoa laajempi.

Fortum on sitoutunut vähentämään oman energiantuotantonsa aiheuttamia
hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2008 yhtiön kokonaissähköntuotannosta 75 % oli
CO2-päästötöntä, mikä on selkeästi energia-alan keskiarvon paremmalla puolella.
Yhtiö on investoinut merkittävästi päästöttömään tuotantoon ja tämän hetkisestä,
vuoteen 2013 ulottuvasta investointisuunnitelmasta 80 % suunnataan
CO2-päästöttömään tuotantoon. Fortum haluaa olla vähäpäästöisen yhteiskunnan
mahdollistaja tarjoamalla ympäristömerkittyjä energiatuotteita ja ohjaamalla
niin yritys- kuin henkilöasiakkaitaan tehokkaaseen energiankäyttöön
energiatehokkuuspalveluiden ja opastuksen kautta.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko asettaa tavoitteita myös henkilöautokannan
ominaispäästöjen vähentämiseksi. Fortumilla on käynnissä sähkön käyttöä
tieliikenteessä edistävä yhteistyöprojekti Espoon ja Tukholman kaupunkien
kanssa. Projektissa tutkitaan, minkälaisia vaatimuksia sähköautojen
laajamittainen käyttöönotto asettaa autojen lataamiselle ja latausverkostolle.

Fortum kehittää myös yhteistyössä Teollisuuden Voiman kanssa hiilidioksidin
talteenottoa Meri-Porin voimalaitoksella. Sähköautojen lisäksi myös tässä
teknologiassa Suomella on mahdollisuus kiilata osaamisen eturintamaan, sillä
kansainvälinen kärki ei vielä ole kaukana. Tämä edellyttää kuitenkin nopeita
toimenpiteitä.

Poliittinen ohjaus avainasemassa

Fortumin mukaan on tärkeää, että poliittinen ohjaus tukee investointeja
päästöttömään tuotantoon pitkällä aikavälillä. Ensisijainen tavoite kaikessa
kansallisessa ja kansainvälisessä ohjauksessa tulisi kuitenkin olla
kasvihuonepäästöjen vähentäminen. Ilmastopolitiikan ja muiden liitännäisten
politiikkojen (energiaverotus, uusiutuvan energian edistäminen,
energiatehokkuuden parantaminen) keskinäinen johdonmukaisuus on energia-alan
kannalta ensiarvoisen tärkeää. Erilliset tavoitteet ja hajanaiset
tukimekanismit esimerkiksi uusiutuville energiamuodoille johtavat
kustannustehottomiin ja yhteiskunnan kannalta tarpeettoman kalliisiin
ratkaisuihin.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Kari Kankaanpää, Manager, Climate Affairs
Tel. +358 10 45 32330, kari.t.kankaanpaa@fortum.com