Fortum vastuullisin sähköyhtiö Storebrandin kansainvälisessä vertailussa

Norjalainen pankkikonserni Storebrand julkisti vuoden 2006 lopussa maailmanlaajuisen raporttinsa vastuullisimmista sähköyhtiöistä. Arvioiduista 44 yrityksestä valikoitui 13 parasta Storebrandin rahastojen kriteerit täyttäviksi Best in Class -yrityksiksi. Kokonaisarvioinnissa Fortum oli paras.

 

Fortum sai kiitosta erityisesti ympäristömyötäisestä tuotantorakenteestaan. Kaikilla Fortumin päätuotantolaitoksilla on käytössä savukaasujen puhdistusjärjestelmät ja jo yli 95 prosenttia Fortumin sähköntuotannosta on ympäristösertifioitua. Tavoitteena on saada kaikki tuotantolaitokset sertifioitua lähivuosina.

 

Fortumin hiilidioksidivapaa sähköntuotanto on kasvanut 29 TWh:sta 49 TWh:iin viimeisen kuuden vuoden aikana ja vuonna 2005 yli 90 prosenttia Fortumin sähköntuotannosta oli hiilidioksidivapaata. Fortum aikoo lisätä hiilidioksidivapaata tuotantoaan myös tulevaisuudessa muun muassa käyttämällä uusiutuvia energialähteitä aina kun se on taloudellisesti ja teknologisesti mahdollista.

 

Fortum on viime vuosina investoinut voimakkaasti myös ympäristövaikutustensa vähentämiseksi, erityisesti päästöjen hallintaan, patoturvallisuuteen ja radioaktiivisen jätteen käsittelyyn. Merkittävien ympäristösaavutustensa lisäksi Fortum sai kiitosta myös Kestävän kehityksen politiikastaan.

 

Storebrand myöntää yhteiskunnallista pätevyyttä osoittavan Best in Class -tunnustuksen niille yrityksille, jotka se on todennut ympäristö- ja sosiaalisen vastuunsa parhaiten kantaviksi sijoituskohteiksi. Tunnustuksen saaneet yritykset hyväksytään Storebrandin SRI-sijoituskohteiksi (SRI = socially responsible investments). Storebrand on edelläkävijä sijoituskohteiden yhteiskuntavastuun arvioinnissa ja yksi maailman parhaimmista SRI-rahastoyhtiöistä.

 

Storebrandin tunnustuksen lisäksi Fortum uusi syyskuussa 2006 jo kolmantena vuonna peräkkäin paikkansa maailmanlaajuisessa Dow Jones Sustainability -indeksissä, johon on valittu vain kaksi muuta suomalaisyhtiötä. Fortum on myös DJSI World -indeksin ainoa pohjoismainen sähkö- ja lämpöyhtiö.

 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

 

 

Lisätietoja: Hannu Härkönen, EHS Manager, Fortum Oyj, puh. 010 45 24162