Fortum vihki käyttöön Intiassa ensimmäisen täysin uuden aurinkovoimalaitoksen

LEHDISTÖTIEDOTE 20.1.2015

Fortum on tänään vihkinyt käyttöön täysin uuden aurinkovoimalaitoksen Madhya
Pradeshin osavaltiossa keskisessä Intiassa. Voimalaitos on Fortumin toinen
aurinkoenergiahanke maassa. Teholtaan 10 MW:n voimalaitos (AC) vähentää
hiilidioksidipäästöjä noin 18 000 tonnia vuodessa.

"Fortum uskoo vastuulliseen – vähäpäästöiseen, raaka-ainetehokkaaseen ja
toimitusvarmaan – energiantuotantoon. Kehitämme jatkuvasti paikallisten
uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Tästä syystä päätimme Intiassa keskittyä
aurinkoenergian kehittämiseen. Samalla avustamme Intiaa energiasektorinsa
uudistamisessa", totesi Fortumin Heat, Electricity Sales and Solutions
-segmentin johtaja Markus Rauramo voimalaitoksen vihkiäisissä.

Voimalaitos on ensimmäinen aivan uusi aurinkovoimalaitos, joka on rakennettu
osana Intian valtion uusiutuvan energian investointiohjelman, Jawaharlal Nehru
National Solar Missionin (JNNSM), toista vaihetta. Fortum on sopinut Solar
Energy Corporation of Indian (SECI) kanssa 25-vuotisen sopimuksen tuotetun
energian myymisestä SECI:lle.

"Fortum on maailmanlaajuisesti tunnettu kestävään kehitykseen sitoutunut
energiatuotannon asiantuntija, joka nyt tuo tätä osaamistaan myös Intiaan ja
erityisesti aurinkovoiman kehittämiseen. Osaaminen näkyi esimerkiksi
voimalaitosprojektin nopeana toteuttamisena. Haluankin onnitella Fortumia
ensimmäisestä meille tärkeään JNNSM-hankkeeseen kuuluvan projektin
toteuttamisesta", totesi SECI:n toimitusjohtaja, Dr. Ahsvini Kumar.

Aurinkovoimalaitos on vaihtosähkökapasiteetiltaan 10 MW, nimellisteholtaan 12
MW ja kokonaispinta-alaltaan 28 hehtaaria. Laitos sijaitsee Kapelin kylässä
Madhya Pradeshin osavaltiossa. Voimalaitos sisältää 125 000 kiinteästi
asennettua CdTeohutkalvopaneelia ja 15 vaihtosuuntainta. Tämä ratkaisu vähentää
hiilijalanjälkeä, veden kulutusta ja investoinnin takaisinmaksuaikaa.

Investoinnin myötä Fortumin aurinkovoiman tuotanto Intiassa kasvaa 15 MW:in.
Fortum tutkii kasvumahdollisuuksia aurinkovoiman tuotannossa, mikä on yksi
kiinnostavimmista uusiutuvan energian tuotantomuodoista.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Yhteydenotot lisätietoja varten:
Talousviestinnän johtaja Kati Suurmunne, puh. 010 45 23379

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi