FORTUM VIRTAVIIVAISTAA TOIMINTAANSA – YT-NEUVOTTELUT ALOITETAAN

Fortum kertoi tänään Ruotsin ja Suomen henkilöstöryhmien edustajille uuden yhteispohjoismaisen toimintatavan arvioiduista henkilöstövaikutuksista. Ne koskevat kaikkiaan 900 henkilöä joko päällekkäisten toimintojen purkamisen tai ulkoistamisen seurauksena. Yt-neuvottelut alkavat elokuussa. Vähentääkseen epävarmuutta Fortum tähtää neuvottelujen loppuunviemiseen mahdollisimman nopeasti.

 

Henkilöstövähennysten kohteena olevista työntekijöistä noin 150 henkilön uskotaan säilyttävän työpaikkansa ulkoistettavissa toiminnoissa, loput (noin 750 työntekijää) jouduttaneen irtisanomaan. Noin kolmannes henkilöstövähennyksistä tapahtunee Suomessa ja loput Ruotsissa, joskin vähennysten tarkka määrä ja jakautuminen eri yksiköissä on vielä määrittelemättä. Yt-neuvottelujen tuloksesta tiedotetaan myöhemmin ja neuvotellun ohjelman toteutus arvioidaan saatavan loppuun vuoden 2003 aikana.

 

- Tavoitteenamme on vahvistaa markkina-asemaamme saavuttaaksemme kilpailukykyisimmän yrityksen aseman pohjoismaisilla markkinoilla. Tämän tavoitteen mukaisesti olemme suunnitelleet uuden liiketoimintarakenteen ja myös linjanneet toimintatapoja, Power and Heat –sektorin johtaja Tapio Kuula sanoo. Arvioimme, että Birka Energin ja Fortumin yhdistämisen myötä saavutamme merkittävän arvonlisäyksen, 100 miljoonaa euroa vuodessa. Osa arvonlisäyksestä toteutuu säästöinä, kun puramme päällekkäisiä toimintoja. Haluamme myös rakentaa uusia kumppanuuksia ja ulkoistaa niitä toimintoja, jotka eivät kuulu ydinliiketoimintaamme, ja jotka ovat luontevasti siirrettävissä talon ulkopuolelle, Tapio Kuula jatkaa.

 

Fortumin sähkö- ja lämpöliiketoimintoja koskeva muutosprosessi on täydessä vauhdissa, ja yhteispohjoismainen organisaatio tulee voimaan 1. heinäkuuta.

 

 

Fortum Oyj

Konserniviestintä

 

 

Lisätietoja:

 

Sektorijohtaja Tapio Kuula, Sähkö ja lämpö, puh. 010 45 24112

Henkilöstöjohtaja Mikael Frisk, puh. 010 45 24111