Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Raaseporissa

Lehdistötiedote 19.3.2013 klo 9.00 EET

 

Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta RaaseporissaFortumilla on käynnissä Raaseporissa paikallisesti merkittävä sähköverkon parannushanke, jolla sekä lisätään sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti, että kasvatetaan alueen sähkönjakelukapasiteettia.  

Sähköverkon uusintatöitä tehdään Pohjan, Tenholan ja Snappertunan alueella. VahvaVerkko-projektien lisäksi alueella tehdään lukuisa joukko muita sähköverkon parannustöitä. Investointien yhteismäärä alueella on yli neljä miljoonaa euroa ja hankkeiden vaikutuspiirissä on Raaseporissa yli 2 000 asiakasta. 

Huhtikuussa Raaseporin alueella aloitetaan myös etäluettavien sähkömittareiden asennus, jonka myötä sähkölaskutus muuttuu ajantasaiseen sähkönkäyttöön perustuvaksi. 

 

Sähköverkkoa maan alle taajama-alueilla 

 

Raaseporin taajama-alueella olevia 20 kilovoltin ilmajohtoja kaapeloidaan ja pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä ja taajamamaisemaan paremmin sopivilla puistomuuntamoilla. Lisäksi verkkoon lisätään automaatiota, kuten kauko-ohjattavia erotinasemia. 

”Kaapeloinnin edut korostuvat taajama-alueilla. Kun taajaman lämmönjakelu, kaupat ja bensa-asemat pelaavat, voidaan häiriön sattuessa kiirehtiä korjaamaan verkkoa haja-asutusalueelle”, hankejohtaja Sauli Antila Fortumista kertoo ja jatkaa: "Sähköverkon parannustoimenpiteillä on myös maisemallisesti positiivinen vaikutus, kun ilmajohtoja puretaan ja pylväsmuuntamoita vaihdetaan puistomuuntamoihin."

 

Raaseporissa rakennetaan keskijännitekaapelia noin 16 kilometriä:

 
  • Tenholassa kaapeloidaan taajamaa 1,9 kilometrin matkalta.  
  • Pohjan alueen kolmella projektilla kaapeloidaan koko Pohjan keskusta. Kaapelia asennetaan yhteensä noin 12 kilometriä. Lisäksi asennetaan katkaisijaasema, jolla erotetaan maaseutuverkko Pohjan keskustan kaapeliverkosta. 
  • Snappertuna-Gammelboda -projektissa rakennetaan kaapelilähtö Snappertunan sähköasemalta syöttämään Gammelbodan taajamaa. Kaapelia asennetaan 2,2 kilometriä. 

Projekteissa rakennetaan myös pienjännitekaapelia yhteensä noin 12 kilometrin verran. "Työt Tenholan kohteessa ovat jo valmistuneet. Kaikki alueen projektit on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä", Sauli Antila kertoo. 

 

Fortum asentaa uusia sähkömittareita asiakkailleen Pohjassa, Karjaalla ja Tammisaaressa 

 

Fortum aloittaa alueella kevään aikana vaihtamaan sähkömittareita uusiin etäluettaviin Fortum Älybokseihin. Yhtiö vaihtaa kaikki Pohjan ja Karjaan alueen noin 8 600 mittaria kesäkuun loppuun mennessä. Tammisaaren alueen noin 6 200 sähkömittaria vaihdetaan touko-elokuun aikana. 

"Fortum Älyboksin myötä asiakkaan sähkölasku perustuu ajantasaiseen sähkönkäyttöön. Energiankäytön hallinta on helpompaa, kun sähkönsäästötoimenpiteet näkyvät suoraan laskulla.", kertoo Älykkäät Sähkömittarit –hankkeen aluepäällikkö Kimmo Salenius Fortumista.

 

Jatkossa sähköt voidaan uusien etäluettavien mittareiden avulla kytkeä ja katkaista entistä nopeammin esimerkiksi muuttojen yhteydessä. Myös sähkön laadun seuranta on helpompaa, ja sähkökatkojen yhteydessä katkoalueiden paikallistamista ja vikojen korjaamista voidaan tehostaa.

 

Tieto asennusajankohdasta postitse 

 

Alueen asiakkaille lähetetään postitse tieto asennusajankodasta hyvissä ajoin ennen asennusta. Jos vaihdettava mittari sijaitsee paikassa, jonne asentajalla on vapaa pääsy, ei asiakkaalta edellytetä lainkaan toimenpiteitä.

 

Niissä tapauksissa, joissa sähkömittari sijaitsee asunnon sisällä tai muussa lukitussa tilassa, tai mittarille ei ole esteetöntä kulkua (esim. asiakkaan omat lukitukset mittauskeskuksessa tai puomi yksityistiellä), lähetetään asiakkaalle kirje, jossa pyydetään vahvistamaan asennusajankohta. Tällöin asiakkaan tulisi olla paikalla varmistamassa esteetön pääsy mittarille tai avata lukitukset mittarinvaihdon ajaksi. Kaikilla Fortum Älyboksien asentajilla on kuvallinen Fortumin henkilökortti.

 

Kaikki sähkömittarit Fortumin verkkoalueella vaihdetaan Fortum Älybokseihin vuosien 2010-2013 aikana. Tähän mennessä Fortum Älybokseja on asennettu 500 000 eri puolille Suomea. 

Mikä VahvaVerkko? 

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti ja saattaa vuoden 2014 loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi. Pitkän aikavälin päämääränä on puolittaa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä.

 

Raaseporin projektisuunnitelmiin voi tutustua Pohjan kirjastossa 21. maaliskuuta kello 14-18. Paikalla on Fortumin asiantuntijoita.

 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

 

 

Lisätietoja:
Sauli Antila, hankejohtaja, VahvaVerkko-hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy,  p.040 658 9708
Kimmo Salenius, aluepäällikkö, Älykkäät sähkömittarit –hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy, p. 050 455 7768

 

Lisätietoja hankkeista:

 

www.fortum.fi/vahvaverkko  

www.fortum.fi/alyboksi

 

Lista paikkakunnista, joilla suoritetaan nopeutettuja sähköverkon parannustöitä, on nähtävillä osoitteessa www.fortum.fi/vahvaverkkokohteet .

 

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution