Fortumilta 2,75 miljardin Ruotsin kruunun joukkovelkakirjalainat

LEHDISTÖTIEDOTE 8.3.2012

Fortum Oyj laski 7.3.2012 liikkeelle kaksi viiden vuoden joukkovelkakirjalainaa
yhtiön EMTN (Euro Medium Term Note) -lainaohjelman puitteissa. Pääomamäärältään
yhteensä 2,75 miljardin Ruotsin kruunun määräisten lainojen ehdot ovat
seuraavat:

- 1 miljardin Ruotsin kruunun laina vaihtuvalla korolla, laina erääntyy
14.3.2017
- 1,75 miljardin Ruotsin kruunun laina kiinteällä 3,25 % korolla, laina
erääntyy 14.3.2017

Lainoja merkitsi yhteensä yli 25 sijoittajaa. Joukkovelkakirjalainat listataan
Luxemburgin arvopaperipörssiin. Lainojen liikkeellelaskusta saatavat varat,
vasta-arvoltaan noin 309 miljoonaa euroa, käytetään konsernin yleisiin
rahoitustarpeisiin.

Danske, Nordea ja Swedbank toimivat lainan järjestäjinä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jan Seveborg, Group Treasurer, Fortum Oyj, puh. 010 45 29164
Monica Ljungström, Treasury Management, Fortum Oyj, puh. +46 8 671 7351

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi