Fortumilta aurinkovoimala Ilmatieteen laitoksen Kumpulan toimitaloon

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.8.2015

Fortum toimittaa aurinkovoimalan Helsingin Kumpulaan Ilmatieteen laitoksen
toimitilojen katolle. Aurinkoenergiajärjestelmä koostuu 80 paneelista ja sen
kapasiteetti on 20 kW. Sen arvioitu vuosituotanto vastaa noin kolmen pientalon
vuotuista sähkönkulutusta. Järjestelmä lisää Ilmatieteen laitoksen
Dynamicum-rakennuksen energiatehokkuutta ja antaa reaaliaikaista tietoa
aurinkoenergian tuotannosta.

"Tavoitteenamme on paitsi hyödyntää aurinkovoimaa energiankulutuksessamme myös
selvittää tarkasti, kuinka paljon energiaa paneeleista käytännössä saadaan eri
säätilanteissa Suomessa", sanoo Pirkko Pylkkö Ilmatieteen laitokselta.

"Aurinkoenergian hyödyntäminen vähentää Dynamicum-rakennuksen sähkönhankintaa
ja on luonteva seuraava askel kiinteistön ylläpidossa, jossa noudatetaan
toimintapolitiikkaamme mukaisesti kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden
edistämistä", toteaa toimitalon omistavan Senaatti-Kiinteistöjen talotekniikan
asiantuntija Pasi Hyyppä.

Kumpulan aurinkovoimala on osa Fortumin INTESEM (Intelligent Solar Energy
Management from Cell to Grid) -virtuaalivoimalaitoshanketta, jonka tavoitteena
on löytää optimaalinen ja kustannustehokas ratkaisu hajautetulle
aurinkoenergialle.

"Uskomme, että aurinkoenergiajärjestelmien kustannustehokkuutta ja sitä kautta
myös niiden kysyntää Pohjoismaissa voidaan lisätä optimoimalla ja
yhdistelemällä aurinkoenergian tuotantoa. Kun aurinkoenergiajärjestelmään
lisätään vielä integroidut akut, voimaloiden toimitusvarmuus ja ennustettavuus
kasvaa.", sanoo Fortumin aurinkoteknologiapäällikkö Eero Vartiainen.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Tolonen, päällikkö, aurinkoliiketoiminta, puh. 050 594 2261

INTESEM -virtuaalivoimalaitoshanke
Fortumin INTESEM (Intelligent Solar Energy Management from Cell to Grid)
-virtuaalivoimalaitoshankkeen tavoitteena on löytää optimaalinen ja
kustannustehokas ratkaisu hajautetulle aurinkoenergialle. Hankkeessa luodaan
konsepti ns. virtuaalivoimalaitokselle (VPP), mikä tarkoittaa pienten
maantieteellisesti hajautettujen sähkön tuotanto- ja kulutuskohteiden
yhteenliittymää, joita voidaan ohjata keskitetysti kuten yhtä suurta
voimalaitosta. Pilottijärjestelmään kuuluu useampia aurinkovoimaloita Suomessa
ja Ruotsissa. Ratkaisun avulla pyritään lisäämään pienimuotoista
sähköntuotantoa ilman, että se aiheuttaa ongelmia sähköverkon operointiin ja
kuormitushuippujen hoitamiseen. INTESEM-hankkeen toinen osapuoli on
ruotsalainen invertterivalmistaja Ferroamp, www.ferroamp.com.

Kuvia aiheesta


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi