Fortumilta ensimmäinen vientierä suomalaista bioöljyä E.ON:lle Ruotsiin

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 1.9.2015

Fortum on vienyt Ruotsiin ensimmäisen erän Suomessa valmistamaansa bioöljyä.
Bioöljyä testattiin viime viikolla E.ON:n Karlshamnin voimalaitoksella.

Karlshamnissa tehdyn koepolton perusteella bioöljy voi korvata raskasta
polttoöljyä myös isommissa voimalaitoksissa. E.ON:n Karlshamnin voimalaitos on
Pohjoismaiden suurimpia huippu- ja varavoimalaitoksia 1 000 megawatin
tehollaan.

"E.ON:n kanssa suoritettu koepolttojakso oli merkittävä askel bioöljyn
tuotteistamisessa. On hienoa päästä viemään uutta suomalaista
cleantech-tuotetta ulkomaille. Mahdollisuus käyttää bioöljyä myös suuremmissa
voimalaitoksissa on omiaan lisäämään tuotteen kysyntää", toteaa Kasperi
Karhapää, bioöljyn liiketoimintavastaava Fortumista.

Fortumille E.ON on bioöljyn ensimmäisen asiakas Suomen ulkopuolella.
Koepolttojaksoa varten bioöljyä vietiin 160 tonnia eli neljä säiliöautollista.
Koepoltossa bioöljyä poltettiin ennätyksellisellä 175 megawatin teholla.
Aiemmin bioöljyä on käytetty pienemmissä lämpölaitoksissa.

"Olemme määrätietoisesti kehittäneet Karlshamnin voimalaitosta
ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Bioöljyn koepolttojakso antoi vahvistusta
sille, että jatkossa voisimme korvata osan raskaasta polttoöljystä
biopolttoaineilla", kertoo Henrik Svensson, E.ON:n Karlshamnin voimalaitoksen
päällikkö.

Bioöljyllä tuotettu energia vähentää kasvihuonepäästöjä jopa yli 90 %
fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Fortum Otso -bioöljy valmistetaan
puuperäisestä raaka-aineesta kuten metsätähteestä, hakkeesta tai sahanpurusta.
Joensuussa toimiva Fortumin bioöljylaitos on teollisessa mittakaavassa
ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Ainutlaatuiseksi laitoksen tekee se, että
bioöljylaitos on integroitu osaksi Fortumin Joensuun sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitosta.

Fortum Otso -bioöljyä voidaan käyttää lämpölaitoksilla tai teollisuushöyryn
tuotannossa korvaamaan raskasta ja kevyttä polttoöljyä. Tähän mennessä bioöljyä
on käytetty Savon Voiman lämpölaitoksella Iisalmessa ja Fortumin
lämpölaitoksella Joensuussa. Syyskuun aikana bioöljyä tuodaan myös Espooseen
Fortumin Vermon lämpölaitokselle. Tulevaisuudessa bioöljy voi toimia
raaka-aineena erilaisille biokemikaaleille tai liikenteen polttoaineille.
Joensuun bioöljylaitoksella on mahdollista päästä 50 000 tonnin
vuosituotantoon, joka vastaa yli 10 000 pientalon lämmitystarvetta.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Valokuvia:
http://mediabank.fortum.com:80/public/9a075c45e1DA.aspx

Lisätietoja:
Fortum, Tero Era, viestintäpäällikkö, puh. 050 541 6337

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi