Fortumilta lisärahoitusta Oulujoen vaelluskalahankkeeseen

LEHDISTÖTIEDOTE 7.10.2014 klo 13.00

Ilmastonmuutos ja uusiutuvan energian nopea kasvu edellyttävät tasapainottavaa
ja nopeasti säädettävää vesivoimaa. Vesivoiman avulla voimme kasvattaa
uusiutuvan energian osuutta sähkönkulutuksesta ja vähentää
hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaasti. Vesivoiman paikalliset
ympäristövaikutukset voivat kuitenkin olla suuria. Tämän vuoksi Fortum on
päättänyt panostaa merkittävästi Oulujoen vaelluskalojen elinolojen
parantamiseen.

Fortum on varannut merkittävän lisärahoituksen Oulujoella sijaitsevan Montan
voimalaitoksen vaelluskalahankkeeseen vuosille 2015-2017. Fortumin tavoitteena
on, että Montan voimalaitoksen yhteyteen saataisiin rakennettua joko nousevien
kalojen kiinniottolaite tai sekä kalatie että kiinniottolaite. Tavoitteena on
näin luoda ensi vaiheessa systemaattinen tapa kalojen ylisiirtoon ja jatkaa
edelleen tuki-istutuksia poikasten leimauttamiseksi Oulujokeen laskeviin
vesiin. Lisäksi rahoitusta aiotaan suunnata toimien tulosten seurantaan ja
vaelluskalatutkimukseen. Hankkeen onnistumisen edellytyksenä on, että myös muut
sidosryhmät lähtevät mukaan. Vaelluskalaratkaisuista seuraavilla
voimalaitoksilla on tarkoitus päättää sitten, kun tuloksia Montan
voimalaitoksella voidaan arvioida.

"Fortum on ollut jo useita vuosia mukana kaikissa hankkeissa, joissa on
selvitetty ja luotu edellytyksiä Oulujoen vaelluskalojen palauttamiseen. Monia
tukitoimia vaelluskalojen palauttamiseksi on jo toteutettu, mutta ratkaisut
voimalaitosten ohittamiseksi ovat odottaneet rahoitusta, jotta selvityksistä
päästään käytännön toimiin. Toivomme, että tämän rahoituksen avulla saisimme
hankkeen käyntiin yhdessä yhteistyökumppaniemme, alueen kuntien ja
ELY-keskusten kanssa", Jukka Muotka Fortumista kertoo.

Kalatiet ovat yksi varteenotettava vaihtoehto vaelluskalojen nousulle
vesistöihin, mutta tutkimusten mukaan ne eivät yksin riitä ratkaisemaan
vaelluskalakantojen palauttamista rakennettuihin vesistöihin. Oulujoella
tilanne on erityisen haastava, koska lohikalojen lisääntymis- ja
poikastuotantoalueita ei ole juurikaan jäljellä. Kalastettavan kalakannan
ylläpitoon tarvitaan jatkossakin kalaistutuksia. Vaelluskalojen elinkierron
tukeminen edellyttää myös mm. nousevien kalojen ylisiirtoja patojen ohi ja
pienpoikasten tuki-istutuksia. Virtavesikalojen elinympäristöksi sopivia
alueita Oulujoella ja siihen laskevissa sivujoissa on kunnostettu
systemaattisesti jo 1990-luvulta lähtien yhteistyössä Fortumin, alueen kuntien
ja ELY-keskusten kanssa.

"Me Fortumissa olemme valmiita hakemaan ratkaisuja vaelluskalojen elinolojen
parantamiseen yhdessä muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Se on
tehtävissä, kun ymmärrämme yhteisen haasteemme: ilmaston lämpeneminen on
pysäytettävä. Se ei onnistu ilman vesivoimaa, jonka käytettävyys tulee
varmistaa hyvällä yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa", Jukka Muotka sanoo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoa: Jukka Muotka, Fortum, puh. 050 453 2324

Fortum ja vesivoima
Fortum omistaa vesivoimaa yhteensä lähes 4 600 megawattia. Merkittävä osa
Fortumin vesivoimakapasiteetista sijaitsee Keski-Ruotsin 127 voimalaitoksessa,
joista Ljusnan-, Indalsälven- ja Dalälven-jokien laitokset ovat suurimpia.
Suomessa voimalaitoksia on 33. Pääosa Fortumin omasta vesivoimatuotannosta
Suomessa sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä. Lisäksi Fortum on osakkaana
Kemijoki Oy:ssä.

Fortumin vesivoimalaitokset Suomessa sijaitsevat Oulujoen vesistössä ja
Vuoksessa. Oulujoessa sijaitsee kuusi voimalaitosta: Jylhämä, Nuojua, Utanen,
Pälli, Pyhäkoski ja Montta. Lisäksi Oulujokeen laskevassa Utosjoessa on
Ala-Utoksen voimalaitos. Emäjoessa sijaitsevat Ämmä, Aittokoski, Seitenoikea ja
Leppikoski. Vuoksessa voimalaitoksia on kaksi: Imatra ja Tainionkoski.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi