Fortumilta polttimet Vaskiluodon Voiman uudelle biomassan kaasutuslaitokselle

LEHDISTÖTIEDOTE 21.10.2011

Fortum toimittaa tuotekaasupolttimet Vaskiluodon Voiman 140 megawatin
biopolttoaineen kaasutuslaitokselle Vaasaan. Nämä uudentyyppiset
laihakaasupolttimet ovat Fortumin pitkäaikaisen poltinteknologian tutkimus- ja
kehitystyön tulosta.

Vaskiluodon Voima Oy rakentaa Vaasaan maailman suurinta biomassan
kaasutuslaitosta nykyisen kivihiilivoimalaitoksen yhteyteen. Laitos käyttää
biokaasun tuottamiseen pääosin puuperäisiä biomassoja, erityisesti
metsähaketta. Laitoksen kokonaistoimituksesta vastaa Metso Oyj. Fortum
toimittaa tähän hankkeeseen neljä tuotekaasupoltinta hiilikattilaan.

Biomassasta tuotettu kaasu poltetaan kivihiilen rinnalla nykyisessä
hiilikattilassa. Uudenlaisen ratkaisun ansiosta kivihiilestä voidaan näin
korvata lähes 25-40 prosenttia uusiutuvalla energialla, mikä vähentää
hiilidioksidipäästöjä noin 230 000 tonnia vuodessa. Biomassan kaasutusta
sovelletaan nyt ensimmäistä kertaa maailmassa näin mittavassa kokoluokassa.

Fortumille Vaskiluodon Voiman poltintoimitus on merkittävä päänavaus
uudenlaisen laihakaasupolttimen käyttöönotossa. Fortumin kehittämä ja
patentoima tyyppipäästöjä vähentävä low-NOx-poltin soveltuu biopolttoaineiden
ja jätteiden kaasutuksesta syntyvän kaasun polttamiseen voimalaitoskattilassa.

- Uskomme, että tällä innovatiivisella tuotteella on vaikutusta tulevaisuuden
sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosratkaisuihin sekä joustavuuteen
voimalaitosten polttoaineratkaisussa ja päästöjen vähentämisessä, toteaa
tuotepäällikkö Antti Heinolainen Fortumista.

Uusi poltintuote on jatkoa Fortumin yli 20 vuotta kestäneelle päästöjä
vähentävien poltinteknologioiden kehitystyölle, jota se on tehnyt yhteistyössä
japanilaisen Babcock-Hitachi K.K:n kanssa. Fortum on toimittanut
maailmanlaajuisesti satoja low-NOx-polttimia, joiden viimeisin merkittävä
toimitus on tehty Puolaan Jaworznon kivihiilivoimalaitokselle.

- Vaskiluodon tuotekaasupoltintoimitus on merkittävä referenssi uudelle
poltintuotteellemme ja vahvistus pitkäaikaisille asiakassuhteillemme
Vaskiluodon Voiman sekä Metson kanssa, sanoo myyntijohtaja Tuula Ruokonen
Fortumin Power Solutionista.

Fortum, Power-divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Tuula Ruokonen, Myyntijohtaja, Pohjoismaat, Power Solutions, p. 050 45 32731
Antti Heinolainen, Tuotepäällikkö, Power Solutions, p. 050 45 32137


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi