Fortumilta radioaktiivisten nesteiden puhdistusmateriaalia Fukushimaan

LEHDISTÖTIEDOTE 15.3.2012

Fortum toimittaa kehittämiään ioninvaihtomateriaaleja Fukushiman
vahingoittuneelle Dai-ichi -voimalaitokselle Japaniin radioaktiivisten vesien
puhdistamiseen.

Fortum toimittaa ioninvaihtomateriaaleja amerikkalaisen EnergySolutions LLC:n
hankkeeseen Japaniin. Fortumin toimitus sisältää tuhansia kiloja raemaisessa
muodossa olevia ioninvaihtimia ydinvoimalan radioaktiivisten vesien
puhdistamiseen. EnergySolutions on Toshiba Corporationin johtaman hankkeen
teknologiatoimittajana.

Fortumilla on yli 20 vuoden kokemus radioaktiivisia epäpuhtauksia sisältävien
jätteiden käsittelystä. Fortum on kehittänyt ja rekisteröinyt nesteiden
puhdistamiseen Fukushimassa käytettävät CsTreat®- ja SrTreat®
-ioninvaihtomateriaalit.

Maaliskuussa 2011 Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden yhteydessä
reaktoreita stabiloitaessa syntyi suuria määriä radioaktiivisia nesteitä.
Fortumin tuotteet soveltuvat erityisesti näiden nesteiden puhdistamiseen.
Fortum tarjosi apuaan tähän maailman suurimpaan radioaktiivisten nesteiden
puhdistusoperaatioon jo keväällä 2011, minkä jälkeen Fortum on toimittanut
Fukushimaan jo useampia pienempiä kaupallisia toimituksia sekä koe-eriä.

- Meille Fortumissa turvallisuus on ykkösasia niin ydinvoiman käytössä kuin
ydinjätekysymyksissä. Siihen pyrkiminen on merkinnyt meille yli 30 vuoden ajan
verkostoitumista ja tieto-taidon jakamista alan muiden toimijoiden kanssa
kansainvälisesti. Nyt käynnistyvä hanke on hyvä osoitus tästä. Olen erittäin
ylpeä siitä, että voimme hyödyntää Fortumin osaamista Fukushiman vaikean
ydinjäteongelman ratkaisemisessa, toteaa johtaja Matti Ruotsala Fortumista.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Heikki Andersson, johtaja, Power Solutions, Fortum, puh. 050 453 4092


NURES® -tuote ja ioninvaihtomateriaalit

Fortumin kehittämä NURES® -tuote on suunniteltu cesiumin, strontiumin ja
koboltin poistamiseen erityisesti suurista määristä hankalasti käsiteltäviä
nesteitä, joiden puhdistaminen on tyypillisesti erittäin vaikeaa ja kallista.
Radioaktiiviset aineet sitoutuvat NURES® -tuotteessa erittäin selektiivisiin
ioninvaihtomateriaaleihin CsTreat®, SrTreat® ja CoTreat®. Näitä materiaaleja
tarvitaan hyvin pieni määrä verrattuna puhdistettavaan nestemäärään.
Puhdistettu neste ei sisällä mitään haitallisia aineita ja esim. puhdistettu
vesi voidaan päästää vaikka vesistöön. NURES®-tuotteen ansiosta
radioaktiivisten nesteiden väliaikaiseen ja loppusijoitukseen tarvitaan
oleellisesti vähemmän varastotilaa. NURES®-tuotetta sekä CsTreat®, SrTreat® ja
CoTreat® materiaaleja on myyty maailmanlaajuisesti monille erityyppisille
käyttäjille.


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi


EnergySolutions

EnergySolutions tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman integroituja palveluita
ja ratkaisuja, mukaan lukien käyttöoperaatiot ydinvoimalaitoksella, laadulliset
kartoitukset, voimalaitoksen käytöstäpoisto, dekontaminointi, laitosalueen
sulkeminen, kuljetukset, ydinmateriaalien hallinnointi, prosessointi, kierrätys
ja ydinjätteen loppusijoitus sekä tutkimus ja kehitystoiminta koko
ydinpolttoainekierron alueella.

Lisätietoja: www.energysolutions.com