Fortumilta Suomen ensimmäinen aurinkosähköä hyödyntävä sähköasema Espooseen

LEHDISTÖTIEDOTE 5.6.2013

Fortum rakentaa huippumodernin sähköaseman turvatakseen uudistuvan Keilaniemen
ja Länsimetron sähkön tarpeen Espoossa. Aseman rakentaminen alkaa kesäkuussa
2013, ja sen on määrä valmistua joulukuussa 2014.

Moderni rakennus on Suomen ensimmäinen aurinkoenergiaa hyödyntävä sähköasema.
Aurinkoenergian hyödyntämistä pilotoidaan sen kattoon asennettavilla
aurinkopaneeleilla. Uusi sähköasema rakennetaan osoitteeseen Keilasatama 1.

"Keilaniemen alue kasvaa voimakkaasti seuraavan viiden vuoden aikana, mikä
tarkoittaa myös sähkönkulutuksen kasvua. Länsimetron tarvitseman virran lisäksi
uusi sähköasema tuo sähköä tuhansille ihmisille Kaakkois- ja Etelä-Espoon
alueilla", kertoo projektipäällikkö Jari Rinkinen Fortumista.

Uuden sähköaseman lisäksi Fortum vahvistaa Espoossa sähkönjakelua vuoden 2013
aikana muun muassa Espoon kaupungin johtamien rakennustöiden yhteydessä.
Yhteensä Fortum investoi vuoden 2013 aikana 11,5 miljoonaa euroa espoolaisten
sähkönjakelun parantamiseksi.

Tilapäisjärjestelyitä liikenteenohjauksessa

Uuden sähköaseman rakentaminen ja lähialueelle asennettavat, sähkönjakelun
luotettavuutta parantavat maakaapelit, aiheuttavat Kaakkois-Espoossa tilapäisiä
liikennejärjestelyjä. Kaapelit asennetaan reitille Keilaniementie - Keilaranta
- Otaniementie - Vaisalantie. Lopullinen reittilinjaus saadaan selville 2013
syksyn aikana aluetta koskevan suunnittelukilpailun päätyttyä.

"Olemme suunnitelleet kaapelireitin tiiviissä yhteistyössä Espoon kaupungin ja
kiinteistöomistajien kanssa parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kaapeli
asennetaan katualueelle, ja sähkötyöt on pyritty suunnittelemaan siten, että
niistä olisi alueen asukkaille ja elinkeinoelämälle mahdollisimman vähän
haittaa", Jari Rinkinen selvittää.

Vilkkaimmin liikennöityjen osuuksien rakentaminen on ajoitettu
kesälomakuukausille. Suunnitelman mukaan sähköverkkoa rakennetaan kerrallaan
noin 500 metrin osuudella, minkä jälkeen kyseisen osuuden liikennejärjestelyt
palautetaan normaaliksi.

Fortum Oyj
konserniviestintä

Lisätietoja:
Keilaniemen sähköasemasta: Jari Rinkinen, projektipäällikkö, Fortum puh. 040
579 8943
Espoon muista sähköverkon parannusprojekteista: Risto Välimäki,
verkostopäällikkö, Fortum, puh. 040 709 5207

Taustatietoa toimituksille: Fortumin merkittävimmät verkonparannustyöt Espoossa
vuonna 2013

Fortum rakentaa modernin aurinkoenergiaa hyödyntävän sähköaseman osoitteeseen
Keilasatama 1. Sähköasema tuo Länsimetron lisäksi sähköä tuhansille ihmisille
Keilaniemen, Otaniemen, Tapiolan, Hanasaaren, Karhusaaren ja Westendin
alueilla.

Suviniittyyn Sunantie-Siltakadun välille rakennetaan uutta jakeluverkkoa
uudisrakennuskohteita varten. Alueella sijaitsee kauppakeskus Entresse.
Projekti etenee Espoon kaupungin kadunrakennustöiden mukaan.

Ruukinsillan (Kivenlahdentien ja Ruukintien ylittävä silta) sähköverkko
kaapeloidaan Espoon kaupungin kadun- ja sillanrakennustöiden yhteydessä.

Fortum kaapeloi ilmajohtoja Kiuastien ja Pajutien alueella Espoon kaupungin
katutöiden yhteydessä. Projektin on tarkoitus valmistua kesän 2013 aikana.

Fortum rakentaa uutta maakaapeliverkkoa Nupurinkartanon uudella kaava-alueella.
Työt tehdään Espoon kaupungin katutöiden yhteydessä. Lisäksi nykyisiä
ilmajohtoja korvataan maakaapeleilla.

Herttuantiellä asennetaan maakaapelia, ja olemassa oleva, vanhempi
ilmajohtoverkko puretaan noin 1,2 kilometrin matkalta. Työt tehdään Espoon
kaupungin katutöiden yhteydessä.

Vanhalla Kirkkotiellä asennetaan maakaapelia katusaneerauksen yhteydessä,
olemassa oleva, vanhempi ilmajohtoverkko puretaan noin 1,6 kilometrin matkalta.
Lisäksi kaksi pylväsmuuntamoa korvataan puistomuuntamoilla.

Fortum omistaa Suomessa yhteensä 77 600 kilometriä sähköverkkoa ja rakentaa
maassamme uutta verkkoa keskimäärin 1600 kilometriä vuosittain.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi