Fortumilta typenoksidien vähentämisjärjestelmä Narvan voimalaitoksille Viroon

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.07.2012

Fortum toimittaa typenoksidien vähentämisjärjestelmän Viron suurimmalle
energiayhtiölle Eesti Energialle. Järjestelmän ansiosta Eesti Energian Narvan
voimalaitoksilla voidaan tulevaisuudessa vähentää merkittävästi
typenoksidipäästöjä.

Fortumin toimitus sisältää typenoksidien vähentämisjärjestelmän Narvan
voimalaitosten neljälle yksikölle ja yhteensä kahdeksalle
voimalaitoskattilalle. Uuden järjestelmän ansiosta voimalaitoskattilat
täyttävät tulevaisuudessa Euroopan unionin uudet, tiukat päästönormit, jotka
tulevat voimaan 1.1.2016.

Narvan kaupungin läheisyydessä Itä-Virossa sijaitsevat Narvan voimalaitokset
(Narva Elektrijaamad) koostuvat kahdesta maailman suurimmasta palavaa kiveä
polttavasta voimalaitoksesta. Ne tuottavat yhdessä yli 90 % koko Viron
sähköntuotannosta.
Päästöjä vähentävien poltinteknologioiden kehittäminen ja toimitukset ovat
olleet jo pitkään yksi Fortumin voimalaitosasiantuntemuksen kulmakivistä.
Fortum on muun muassa toimittanut yli 20 vuoden aikana eri voimalaitoksille
satoja typenoksideja vähentäviä low-NOx-polttimia maailmanlaajuisesti.

- Valitsimme Fortumin ratkaisun typenoksidipäästöjen vähentämiseen Euroopan
laajuisen tarjouskilpailun perusteella. Fortumin valttina kilpailussa oli
pitkäaikainen ja laaja-alainen kansainvälinen kokemus polttotekniikasta. Voimme
tämän innovatiivisen ratkaisun ansiosta jatkaa energiantuotantoa nykyisillä
voimalaitoksilla myös EU:n uusien päästönormien tultua voimaan, sanoo Eesti
Energian hallituksen jäsen Raine Pajo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Kari Lahti, päällikkö, Power Solutions, Fortum, puh. +358 50 453 2777

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi