Fortumilta uusi kaukolämpötuote ympäristötietoisille yritysasiakkaille

Fortum Power and Heat Oy
Lehdistötiedote
25.2.2011

Fortum lanseeraa uuden Hiilineutraali-kaukolämpötuotteen, joka tarjoaa
asiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa käyttämänsä kaukolämmön
hiilidioksidipäästöihin. Asiakkaat voivat nyt kompensoida lämmönkäyttönsä
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Tuote perustuu lentomatkustamisesta tuttuun
ympäristövaikutusten kompensointiin.

Menetelmä on asiakkaalle hyvin joustava ja kompensoitua päästömäärää voi
kasvattaa esimerkiksi vuosittain. Fortum Hiilineutraali maksaa 5 €/MWh
normaalien kaukolämpömaksujen lisäksi, ja se laskutetaan osana lämpölaskua.

Matkalla kohti hiilidioksidipäästötöntä kaukolämmön tuotantoa

Fortum tekee pitkäjänteistä työtä kaukolämmöntuotannon ominaispäästöjen
pienentämiseksi ja kehittää jatkuvasti tuotantorakennettaan entistä
hiilidioksidipäästöttömään suuntaan. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on
olla kokonaan hiilidioksidipäästötön kaukolämmön ja sähkön tuottaja.

Kaukolämpö mahdollistaa tehokkaasti päästöjen pienentämisen keskitetysti, koska
tuotannossa käytettävää polttoainetta voidaan vaihtaa eri tilanteiden mukaan.
Pyrimme jatkuvasti parantamaan omaa energiatehokkuuttamme mm. pienentämällä
kaukolämpöverkoston lämpöhäviöitä ja optimoimalla lämpökeskusten käyttöä.
Energiatehokkuutta parantamalla käytettävän polttoaineen tarve pienenee ja myös
päästöt pienenevät.

"Muutokset tuotantorakenteessa vievät aikaa. Haluamme tarjota asiakkaillemme
mahdollisuuden vaikuttaa lämmityksen hiilidioksidipäästöihin jo tänään", sanoo
Fortumin liiketoimintajohtaja Jouni Haikarainen.

Päästöt vähentyneet Espoon alueella

Fortum on tehnyt Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella pitkäjänteistä
työtä ilmaston hyväksi. 1980-luvulta alkanut vaiheittainen siirtyminen
kivihiilestä ja öljystä maakaasuun on alentanut kaukolämmön tuotannon
hiilidioksidipäästöjä kolmanneksen. Myös typenoksidi-, rikkidioksidi- ja
hiukkaspäästöt ovat vähentyneet merkittävästi, samanaikaisesti kun energian
tarve ja tuotanto alueella ovat kasvaneet. Vuonna 2009 Espoon Suomenojalla
otettiin käyttöön uusi sähköä ja lämpöä tuottava voimalaitos, jossa
polttoaineena käytetään maakaasua. Laitoksen myötä Espoon hiilidioksidin
ominaispäästöt ovat pienentyneet yli 15 % vuoden 2006 tasolta.

Alkuvuonna 2011 valmistuneessa selvityksessä arvioitiin vaihtoehtoja
lämmöntuotannon päästöjen kustannustehokkaaseen vähentämiseen Espoon alueella.
Fortum tutkii muun muassa mahdollisuutta aloittaa Suomenojan nykyisissä
kattiloissa biopolttoaineen tai biohiilen polttaminen, joiden avulla
pystyttäisiin korvaamaan kivihiilen käyttöä. Eräs vaihtoehto olisi
lämpöpumppuratkaisujen nykyistä suurempi hyödyntäminen. Myös Espoon jäteveden
puhdistamon poistovesien hukkalämmöstä voitaisiin tehdä kaukolämpöä lämpöpumpun
avulla.

Lisää tietoa Fortum Hiilineutraali -tuotteesta: www.fortum.fi/hiilineutraali


Fortum Heat-divisioona
Viestintä

Lisätietoja: Anne Salonen, Fortum Heat-divisioona, tuotepäällikkö, puh. 040 830
7898


Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 11 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.