Fortumilta uuteen Espoon sairaalaan Suomen ensimmäinen avoimen energiaverkon pilottiratkaisu

PAIKALLISTIEDOTE UUDENMAAN ALUEEN LEHDISTÖLLE 13.6.2013

Fortum ja Espoon kaupunki ovat tehneet aiesopimuksen Jorvin alueelle
rakennettavan Espoon sairaalan energiaratkaisusta. Fortumin uudenlaisen
energiaratkaisun avulla sairaalassa syntyvä hukkalämpö hyödynnetään
kokonaisuudessaan Espoon kaukolämmityksessä. Tämä pienentää kaukolämmön
ympäristöpäästöjä alueella. Kyseessä on Suomen ensimmäinen kahdensuuntaisesti
toimiva, avoin energiaverkko, jonka myötä sairaala voi yhdistää oma tuotantonsa
ja markkinoilta ostetun energian optimaalisella tavalla.

Espoon sairaalaan toteutettava energiaratkaisu mahdollistaa energian kysynnän
ja tarjonnan kohtaamisen paikallisesti. Avoimen energiaverkon avulla asiakas
voi myydä oman tarpeen ylittävän tuotannon takaisin verkkoon markkinahintaan.
Avoimen verkon ratkaisuihin on mahdollista yhdistää rakennuksen kulutuksen
ohjaus ja muut älykkäät talotekniset ratkaisut.

"Fortumin tavoitteena on vähentää Espoon kaukolämmön CO2-ominaispäästöjä
merkittävästi. Arvioimme, että hukkalämmön hyödyntämispotentiaali on yli 10 %
Espoon kaukolämmön tarpeesta. Tämän potentiaalin haluamme valjastaa
hyötykäyttöön ", kehitysjohtaja Niko Wirgentius Fortumista sanoo.
"Kahdensuuntainen energiajärjestelmä nostaa myös rakennuksien
energiatehokkuuden uudelle tasolle", hän lisää.

Kiinteistöt, teolliset prosessit ja tuotantolaitokset synnyttävät paljon
hukkaan menevää lämpöä. Fortum ottaa nyt Suomessa ensiaskeleen avoimeen
kaukolämpöön ja mahdollistaa ylijäämälämmön myynnin markkinahintaan
kaukolämpöverkon kautta. Tätä mahdollisuutta voivat käyttää esimerkiksi
kauppakeskukset, teollisuuslaitokset sekä kiinteistönomistajat. Ylijäämälämmön
hyödyntäminen on eduksi niin kaukolämpöasiakkaille kuin osallistuville
yrityksillekin – ympäristöstä puhumattakaan.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja: Niko Wirgentius, kehitysjohtaja, Fortum, puh. 050 330 0043


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi