FORTUMIN ASIAKASPALVELUA KOSKEVAT KESKITTÄMISNEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN

Käytyjen YT-neuvottelujen perusteella Fortum on päättänyt keskittää Paimion ja Kurikan asiakaspalvelutoiminnat Keilaniemeen huhtikuuhun 2007 mennessä ja siirtää Kuusamon ja Pudasjärven suunniteltua keskittämistä vuodelle 2008.

 

10. elokuuta 2006 käynnistyneet, asiakaspalvelua koskeneet YT-neuvottelut on saatu päätökseen. Päätöksen mukaan Paimiossa ja Kurikassa kaikkiaan 55 vakituista työpaikkaa siirtyy Keilaniemeen vaiheittain 1.11.2006- 1.4.2007 välisenä aikana. Kaikille nykyisille tehtävänhaltijoille on tarjottu työpaikkaa Espoosta, sekä avustusta muuttokustannuksiin, asunnon hakuun tai työmatkakuluihin. 16 henkilöä on tarttunut tähän mahdollisuuteen. Jäljellejäävien työsopimukset joudutaan sanomaan irti, mutta Fortum tarjoaa näille huomattavan laajaa erokorvausta ja uudelleensijoittumistukea. Lisäksi eläkeikää lähellä olevien työsuhdetta jatketaan niin, että eläkeikä täyttyy.

 

Keskittämisen tavoitteena on asiakaspalvelun tason nostaminen, eikä se koske asiakkaan luona tapahtuvaa toimintaa. Fortumilla on Espoon ulkopuolella yli satakaksikymmentä henkilöä turvaamassa paikallisia asiakaslähtöisiä tehtäviä kuten asennustöitä, mittarin luentaa, verkon ohjausta ja maastosuunnittelua.

 

YT-neuvottelujen aikana on tuotu esiin varsinkin haja-asutusalueiden näkökulmia toimintojen keskittämiseen. Fortum on suhtautunut huolenilmaisuihin vakavasti ja päättänyt siirtää Kuusamon ja Pudasjärven asiakaspalvelutoimintojen suunniteltua keskittämistä vuodelle 2008. Ensi vuoden aikana tullaan yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa selvittämään keinoja, joilla Fortum voisi tukea työllistymistä näillä paikkakunnilla.

 

Myöhemmin käynnistyneet, sähkönsiirtoa koskevat vastaavat YT-neuvottelut jatkuvat edelleen rakentavassa hengessä.

 

 

Fortum Oyj

Konserniviestintä

 

 

Lisätietoja:

Asiakaspalvelujohtaja Markku Moilanen, puh 050 4525238