Fortumin asiantuntijapalveluita ydinvoiman kehitysprojektiin Isossa-Britanniassa

LEHDISTÖTIEDOTE 5.9.2013

Fortum on allekirjoittanut ydinvoiman kehittämistä koskevan yhteistyösopimuksen
venäläisen ROSATOMin ja englantilaisen Rolls-Roycen kanssa. Yhtiöt selvittävät
yhdessä ROSATOMin kehittämän painevesireaktorin (VVER) soveltuvuutta
Isoon-Britanniaan. Fortum ei ole tehnyt investointipäätöksiä uuden ydinvoiman
rakentamiseksi Isossa-Britanniassa.

Ensimmäisessä vaiheessa yhteistyökumppanit aloittavat valmistelut
tyyppihyväksynnän (Generic Design Assessment) hankkimiseksi VVER-tyypin
reaktoreille sekä valmistelut laitospaikkalisensointia varten. Tyyppihyväksyntä
liittyy laajempaan viranomaisprosessiin, jota uusilta ydinvoimalaitoksilta
edellytetään Isossa-Britanniassa. Tähän liittyen Fortum, ROSATOM ja Rolls-Royce
ovat solmineet ensimmäiset kaupalliset yhteistyösopimukset.

Ison-Britannian nykyiset ydinvoimalaitokset ovat tulossa käyttöikänsä päähän.
Samaan aikaan maan tavoitteena on vähentää merkittävästi energiantuotannon
hiilidioksidipäästöjä. Yhtälön ratkaisemiseksi Ison-Britannian hallitus
valmistelee mekanismeja, joiden myötä uusien ydinvoimalaitosten rakentaminen
olisi kaupallisesti mahdollista.

"Fortum tarjoaa hankkeeseen erityisosaamistaan ydinvoiman eri osa-alueilta
kaupallisin perustein. Näitä ovat esimerkiksi ydinturvallisuuteen ja
ydinjätehuoltoon liittyvät asiantuntijapalvelut", kertoo Fortumin
Power-divisioonan johtaja Matti Ruotsala. "Tämä hanke tarjoaa meille
erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää laaja-alaista ydinvoimaosaamistamme."

Fortumilla on laaja kokemus ydinvoimalaitosten rakentamisesta, käytöstä ja
kunnossapidosta sekä tehonkorotuksista ja modernisoinneista. Yhtiön osaaminen
ydinturvallisuudessa ja ydinjätehuollossa on kansainvälisesti tunnustettua.
Yhtiöllä on yli 30 vuoden kokemus VVER-tyypin reaktoreista Loviisan
voimalaitokseltaan. Fortum tarjoaa ydinvoiman asiantuntijapalveluita ja
tuotteita, joita voidaan käyttää hankkeiden suunnittelu- ja analyysi- ja
luvitusvaiheissa sekä tukemaan uuden ydinvoiman rakentamista kokonaisuudessaan.

ROSATOM on yksi suurimmista ydinvoimaan liittyvien palvelujen tarjoajista
maailmanlaajuisesti. Sen toiminta kattaa koko ydinvoiman tuotantoketjun
polttoaineen valmistuksesta laitosten käytöstä poistoon. Konserni on maailman
toiseksi suurin ydinvoimatuottaja.

Rolls-Roycella on huomattavaa ydinvoima-alan osaamista sekä laaja, olemassa
oleva toimittajaketju ydinvoimaohjelman eri vaiheisiin. Yhtiöllä on osaamista
luvituksista ja uusien ydinvoimalaitosten tyyppihyväksyntöjen tukemisesta
Isossa-Britanniassa.
Nyt solmittu yhteistyösopimus on jatkoa Fortumin ja ROSATOMin vuonna 2010
solmimalle ydinvoimayhteistyöhön liittyvälle aiesopimukselle (Memorandum of
Understanding).


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Matti Ruotsala, johtaja, Power-divisioona, puh. 040 048 7052

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi