Fortumin avoimen kaukolämpöverkon ansiosta Pohjois-Karjalan keskussairaalasta tulee kaukolämmön tuottaja

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 11.5.2015

Fortum ryhtyy hyödyntämään hukkalämpöä Joensuun kaukolämmityksessä.
Ensimmäisenä tuottajana kaukolämpöverkkoon liittyy Pohjois-Karjalan
keskussairaala, jolta Fortum ryhtyy ostamaan hukkalämpöä vuonna 2016
keskussairaalan laajennusosan valmistuttua.

Sairaala tarvitsee jäähdytystä ja perinteisesti rakennusta viilennettäessä
ylimääräinen lämpö poistetaan ilman hyötykäyttöä. Fortumin avoimen
kaukolämpöverkon ansiosta tämä hukkalämpö voidaan jatkossa hyödyntää
kaukolämmityksessä. Pohjois-Karjalan keskussairaalan M-laajennushankkeen
valmistuttua ylijäämälämmöllä voidaan lämmittää noin 300 omakotitaloa
vuosittain.

"Ylijäämälämmön hyötykäyttö on ympäristön kannalta järkevä ratkaisu ja se
parantaa myös rakennusten energiatehokkuutta merkittävästi. Avoimen
kaukolämpöverkon avulla hukkalämpöä tuottavat asiakkaat voivat myydä
talteenotetun energian markkinahintaan meille", kertoo Joensuun voimalaitoksen
päällikkö Timo Partanen Fortumista.

"Sairaalan uusien tilojen suunnittelussa on edetty nykypäivän hoidon
lähtökohdista, sekä tiloja käyttävän henkilökunnan että potilaiden tarpeet
huomioiden. Myös energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomioita.
Hukkalämmön hyödyntäminen on siitä hyvä esimerkki", toteaa tilajohtaja Juha
Tornberg Pohjois-Karjalan keskussairaalasta.

Fortum hyödyntää jo Espoossa Tiedon ja Elisan palvelinkeskuksissa, ja jatkossa
myös Jorvin sairaalassa, syntyvää hukkalämpöä. Vastaavaa mahdollisuutta voivat
käyttää esimerkiksi kauppakeskukset ja teollisuuslaitokset. Ylijäämälämmön
hyödyntäminen on eduksi niin kaukolämpöasiakkaille kuin osallistuville
yrityksillekin – ympäristöstä puhumattakaan.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja: Timo Partanen, Fortum, Joensuun voimalaitoksen päällikkö, puh. 050
454 7200

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi