Fortumin biovoimalaitos korvannut fossiilisia polttoaineita Keski-Uudellamaalla – Kolme vanhaa lämpökeskusta purettu

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 7.9.2015

Fortumin Järvenpään biovoimalaitoksen ansiosta kolme polttoöljyä ja maakaasua
käyttänyttä lämpökeskusta on purettu Keski-Uudellamaalla. Puretuista
lämpökeskuksista kaksi sijaitsi Tuusulassa Lahelan alueella ja yksi
Järvenpäässä Saunakalliossa. Lisäksi Nummenkylän lämpökeskuksesta on tarkoitus
luopua syksyn aikana. Fortum on valmis myymään lämpökeskusten tontit muuta
käyttöä varten.

Fortumin Järvenpään voimalaitos käyttää polttoaineena pääasiassa puu- ja
metsähaketta. Vuonna 2013 valmistuneen voimalaitoksen myötä lämmöntuotannon
päästöt alueella ovat noin 70 % aiempaa pienemmät. Fortum tuotti vuonna 2014
Järvenpään ja Tuusulan kaukolämmöstä 80 % uusiutuvilla kotimaisilla
polttoaineilla.

"Polttoaineena käytettävä puu- ja metsähake tulevat lähialueelta, enintään 100
kilometrin päästä. Alueen kaukolämmöstä voidaankin puhua todellisena
lähilämpönä. Voimalaitoksella on myös positiivinen työllistämisvaikutus
lähikunnissa", kertoo Fortumin lämmöntuotannosta Suomessa vastaava Ilkka
Toijala.

Järvenpään voimalaitos tuottaa kaukolämpöä noin 34 000 asukkaalle Tuusulassa ja
Järvenpäässä sekä sähköä lähes 30 000 kotitalouden kulutuksen verran.
Laitoksella työskentelee noin 15 henkilöä, jotka huolehtivat lämmön
tuotannosta, jakelusta ja asiakkaista. Polttoaineena käytettävän puu- ja
metsähakkeen hankinta, käsittely ja kuljetus työllistävät lisäksi noin 80
henkilöä.

Jatkossa tavoitteena on hyödyntää myös kaupoissa ja teollisuudessa syntyvää
kierrätyspolttoainetta eli paperia, pahvia, puuta ja muovia.
Kierrätyspolttoaineen osuus tulisi olemaan korkeintaan 20 % Järvenpään
voimalaitoksella käytettävistä polttoaineista. Myös kierrätyspolttoaine on
kotimaista ja tulee mahdollisimman suurelta osin lähialueelta.

Fortum kehittää myös uutta kiertotalouskonseptia, jossa hevosen kuivikelantaa
on tarkoitus käyttää lämmön ja sähkön tuotannossa Järvenpäässä.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (Combined Heat and Power, CHP) on erittäin
energiatehokas ja vähäpäästöinen tuotantomuoto, jossa polttoaineen energiasta
pystytään hyödyntämään lähes 90 %.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Valokuvia:
http://mediabank.fortum.com:80/public/f21d78bae176.aspx 

Lisätietoja:
Tero Era, Viestintäpäällikkö, 050 541 6337

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi