Fortumin biovoimalaitos vihittiin käyttöön Järvenpäässä

LEHDISTÖTIEDOTE 14.6.2013

Fortumin uusi biovoimalaitos Järvenpäässä on otettu käyttöön. Laitos tuottaa
biovoimalla kaukolämpöä noin 34 000 asukkaalle Tuusulassa ja Järvenpäässä sekä
sähköä valtakunnan verkkoon. Laitoksen vuosituotanto on noin 280
gigawattituntia lämpöä ja noin 130 gigawattituntia sähköä. Lämmöntuotanto
vastaa noin 31 000 keskikokoisen suomalaisen kotitalouden vuosittaista
lämmönkulutusta.

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ja Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo
vihkivät biovoimalaitoksen käyttöön perjantaina 14.6. Järvenpäässä.

"Yksi Fortumin strategian kulmakivistä on vahva sähkön ja lämmön
yhteistuotannon (CHP) osaaminen. Yhteistuotanto on erittäin energiatehokas ja
vähäpäästöinen tuotantomuoto. Lisäksi Fortum käyttää nykyisin eniten biomassaa
energiantuotantoon Itämeren alueella. Myös siksi Järvenpään voimalaitoshanke
istuu erittäin hyvin Fortumin strategiaan. Samalla laitos tukee Suomen
päästövähennystavoitteita ja lisää uusiutuvan energian käyttöä", Fortumin
talousjohtaja Markus Rauramo totesi vihkiäispuheessaan.

Laitos käyttää normaalisti pelkästään biopolttoainetta, lähinnä
metsätähdehaketta ja metsäteollisuuden sivutuotteita kuten purua ja kuorta.
Tarvittaessa laitoksessa voidaan polttaa myös turvetta ja maakaasua.

Järvenpään laitokselle toimitetaan arkipäivisin noin 35 autokuormallista
biopolttoainetta. Polttoaine on paikallista, ja se kerätään noin 100 kilometrin
säteeltä laitoksesta. Polttoaineen hankinta, käsittely ja kuljetus työllistävät
noin 80 henkilöä.

Fortum investoi Järvenpään biovoimalaitokseen noin 80 miljoonaa euroa.
Viimeisen kolmen vuoden aikana Fortum on investoinut lähes 300 miljoonaa euroa
vähäpäästöiseen energiatuotantoon pääkaupunkiseudulla. Nämä ympäristömyönteiset
laitosinvestoinnit pienentävät merkittävästi alueen hiilidioksidipäästöjä.
Lämmöntuotannon päästöt alueella vähenevät investoinnin myötä noin 70 %.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Heat-divisioona, Suomi, puh. 040 709 5690
Fortum mediapäivystys: 040 198 2843


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi