Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila: Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia sähkömarkkinoilla voidaan lisätä kysyntäjoustojen avulla

​LEHDISTÖTIEDOTE 26.3.2015 15.00 EET

 

Fortum tutkii asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia omaan energiankulutukseen useiden pilottihankkeiden avulla. Näissä selvitetään, miten kuluttajat ja yritykset voivat tehokkaimmalla mahdollisella tavalla hyödyntää kysyntäjoustoja tulevaisuuden energiamarkkinoilla. Kysyntäjoustolla tarkoitetaan asiakkaiden sähkön- tai lämmönkäytön siirtämistä ajankohdasta toiseen energiantuotannon tasapainottamiseksi.


Kotitaloudet ja yksityiset yritykset voivat nykyisin vaikuttaa entistä joustavammin energiankäyttöönsä ja maksamaansa energian hintaan, kun esimerkiksi lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja ohjataan tuntihinnan mukaan. Sähkön ja lämmön kysyntäjousto on yksi ratkaisu energiantuotannon ja -kysynnän tasapainottamiseen.  

 

Moni sähkönkäyttäjä siirtää jo nyt omaa sähkönkulutustaan ajankohtiin, jolloin sähkön hinta on edullisempaa kysynnän ollessa markkinoilla vähäisempää. Fortum tutkii, voivatko myös kaukolämpöasiakkaat saavuttaa vastaavia kustannussäästöjä kysyntäjoustoja hyödyntämällä. Lisäksi selvitetään, mitä teknologisia haasteita kysyntäjoustoihin perustuviin tuotteisiin ja palveluihin liittyy.
 
"Parhaillaan käynnissä olevat tutkimushankkeemme ovat ensiarvoisen tärkeitä asiakkaille tarjottavien tuotteiden kehittämisessä. Hyvä esimerkki vastaavanlaisesta tuotekehityshankkeesta on Fortum Fiksu -tuoteperheemme, jonka lanseerasimme vuonna 2012 pilotoinnin jälkeen. Fiksun avulla kuluttajat voivat saada selvää säästöä kun järjestelmä ohjaa lämmitystä sähkön tuntihinnan mukaan", Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila toteaa. "Energiamarkkinat tulevat muuttumaan paljon seuraavien vuosien aikana. Uudenlaista joustavuutta tarvitaan uusiutuvan energian tuotannon kasvun ja edistyksellisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen sekä sähkön pientuotannon myötä", Antila jatkaa.

 

Kaukolämmössä kysyntäjoustotuotteiden ja -palvelujen avulla tasoitetaan kaukolämmön kulutusta ja tuotantoa. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi varaamalla lämpöä etukäteen kiinteistöihin ja hyödyntämällä näin syntyneitä lämpövarastoja huippukysynnän aikana. Fortumilla on kaukolämmön pilottihankkeita käynnissä Aalto yliopiston kampusalueella Otaniemessä ja kymmenessä TA-Yhtymän ja Järvenpään Mestariasuntojen kerrostalossa Espoossa ja Järvenpäässä. Fortum esitteli keskiviikkona yhdessä Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa Otaniemen pilotin tuloksia lehdistölle.

 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

 

Lisätietoja: Heli Antila, teknologiajohtaja, Fortum, puh. 040 5717 188

 

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi

 

Kysyntäjoustoon perustuvia Fortumin tuotteita:
Fortum Fiksu -tuoteperhe
Fortum Aurinkopaketti
Kysyntäjouston hyödyntämiseen liittyviä tutkimushankkeita:
Fortumin ja Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n kaukolämmön kysyntäjoustohanke Espoon Otaniemessä
Fortumin, TA-Yhtymän ja Järvenpään Mestariasuntojen kysyntäjoustohanke kymmenessä asuinkerrostalossa Espoossa ja Järvenpäässä