Fortumin energiakatsaus: Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa

LEHDISTÖTIEDOTE 2.3.2015

Tänään julkaistu Fortumin toinen energiakatsaus keskittyy pohjoismaiseen
sähkömarkkinaan, sen tähänastiseen menestykseen ja tuleviin haasteisiin. Nord
Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on todellinen esimerkki toimivasta,
alueellisesta sähkömarkkinasta, joka tarjoaa asiakkailleen energiaa
kilpailukykyiseen hintaan, hyvän toimitusvarmuuden sekä maailman pienempiin
kuuluvat energiantuotannon päästöt kilowattituntia kohti.

"Tarvitsemme Pohjoismaissa vahvaa yhteistä tahtotilaa, jotta menestys jatkuu.
Siirtoyhteyksiä on kehitettävä edelleen kunkin Pohjoismaan sisällä ja niiden
välillä, sekä Pohjoismaiden ja muun Euroopan välillä. Tukkumarkkinoiden lisäksi
huomiota on kiinnitettävä myös vähittäismarkkinoiden toimivuuteen, jotta
kotitalousasiakkaille voidaan tarjota parempia tuotteita energiankulutuksen ja
kustannusten hallitsemiseksi", toteaa talousjohtaja Timo Karttinen, joka toimii
Fortumin toimitusjohtajana.

Fortumin näkemyksen mukaan keskeisimmät kysymykset liittyvät sähköntuotannon
riittävyyden arviointiin, riittävien tuotanto- ja siirtoinvestointien
turvaamiseen, uusiutuvan energian lisääntymiseen, vesivoiman parempaan
hyödyntämiseen sekä vähittäismarkkinoiden kehittämiseen.

Tuotannon riittävyyttä on arvioitava kansallisen tason sijaan laajemmalla
alueellisella tasolla. Tällä hetkellä Pohjoismaissa ja Baltiassa on sähköä
runsaasti tarjolla, jolloin toimitusvarmuutta pitäisi ensisijaisesti parantaa
vahvistamalla siirtoverkkoa. Kansallisia reservejä huoltovarmuustarkoituksessa
pitäisi harkita ainoastaan poikkeustilanteita varten, jolloin markkinoiden
toiminta on häiriintynyt pitkiksi ajoiksi.

Päästöttömän energiantuotannon investointeja edistetään edullisimmin
päästökauppajärjestelmää kehittämällä. Energiantuotannossa on sitouduttava
selkeästi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. EU:n päästökauppajärjestelmästä
on tehtävä ensisijainen päästöttömiä ml. uusiutuvan energian investointeja
ohjaava työkalu.

• Vesivoimaa voitava hyödyntää paremmin tasaamaan lisääntyvän tuuli- ja
aurinkovoiman tuotannon vaihteluita. Pohjoismaiden ja Baltian sähkömarkkinan
etuna on monipuolinen tuotantorakenne, jossa joustavalla, edullisella ja
hiilidioksidipäästöttömällä vesivoimalla on merkittävä rooli. Vesivoiman
edellytyksistä on huolehdittava myös jatkossa. Tästä hyötyvät alueen kaikki
maat, vaikka vesivoimaa onkin keskittynyt joihinkin maihin enemmän kuin
toisiin.

• Kuluttajille tarjottava parempia tuotteita ja palveluita. Pohjoismaissa on
tehty mittavat investoinnit etäluettaviin sähkömittareihin ja älykkääseen
verkkoon, joista asiakkaalle ei kuitenkaan vielä ole merkittävää hyötyä.
Kuluttajat kiinnostuvat tunneittain hinnoitelluista sähkötuotteista, kun
kysynnän joustosta on heille välitöntä taloudellista hyötyä. Tämä tarkoittaa
myös selkeämpiä palveluita kuten yksi lasku ja yksi toimija, joka voi
kokonaisvaltaisesti palvella asiakkaiden tarpeita.

"Monissa Euroopan maissa on ajauduttu ongelmiin sähköntuotantokapasiteetin
riittävyyden suhteen. Ratkaisuiksi on tarjottu kansallisia ns.
kapasiteettitukia perinteiselle sähköntuotannolle, jotta sähköä olisi tarjolla
myös silloin kun ei tuule tai aurinko paista. Mikäli Pohjoismaat ja Baltia
eivät pysty kehittämään sähkömarkkinoitaan edelleen, tulee sama asia vastaan
myös meitä. Tämä olisi kuluttajille kallis ratkaisu", sanoo Fortumin
pääekonomisti Simon-Erik Ollus, joka esitteli katsauksen sen
julkistamistilaisuudessa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Simon-Erik Ollus, pääekonomisti, Fortum, puh. 040 179 0166
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 040 826 2646

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi 

 

Linkki: Fortumin Energiakatsaus, maaliskuu 2015 (pdf)