Fortumin energiatehokkaille CHP-investoinneille eurooppalainen COGEN Europe -palkinto

Fortum Oyj Lehdistötiedote 4.4.2014

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) eurooppalainen etujärjestö COGEN Europe
on myöntänyt Fortumille palkinnon uusiutuvaa ja paikallista energiaa
hyödyntävien CHP-laitosten tehokkaasta toteuttamisesta. Fortum otti Itämeren
alueella viime vuoden aikana käyttöön neljä CHP-laitosta haastavasta
markkinatilanteesta ja moninaisesta paikallisesta säätelystä huolimatta. Nämä
laitokset tuovat alueelle 86 megawattia uutta uusiutuvaa energiaa hyödyntävää
sähköntuotantokapasiteettia ja 243 megawattia lämmöntuotantokapasiteettia.
Määrä vastaa noin 50 000 kotitalouden lämmön kulutusta ja noin 80 000 talouden
sähkön kulutusta vuodessa.

Klaipedan jätteenpolttolaitos Liettuassa, Järvenpään biovoimalaitos Suomessa,
Jelgavan biovoimalaitos Latviassa ja Bristan jätteenpolttolaitos Ruotsissa
edistävät vaikutusalueillaan taloudellista, sosiaalista ja ympäristön kannalta
positiivista kehitystä. Klaipedassa pienentynyt riippuvuus ulkomailta tuodusta
polttoaineesta on laskenut loppukäyttäjien kaukolämmön hintaa. Uusi
jätteenpolttolaitos on myös helpottanut jätehuoltoa muuttamalla
kunnallisjätteen energiaksi ja siten auttanut Klaipedan kaupunkia saavuttamaan
EU:n asettamat jätteiden hyötykäyttötavoitteet. Tukholman ja Jelgavan
kaukolämpöverkot hyötyvät alentuneista tuotantokustannuksista, jotka
hyödyttävät myös kaukolämmön asiakkaita näissä kaupungeissa. Investoinneista
hyötyy myös ilmasto - hiilidioksidipäästöt pienenevät, kun kaasua ja öljyä
polttoaineenaan käyttäviä pienempiä lämpölaitoksia on korvattu suuremmilla
jäte- tai bio-CHP-laitoksilla.

Yhteistuotanto on kestävä ja energiatehokas tapa tuottaa energiaa, sillä
yhteistuotannossa polttoaineen energiasta pystytään hyödyntämään lähes 90 %.
Yhteistuotannon ansiosta ympäristöpäästöt pienenevät 25‒40 % erilliseen sähkön
ja lämmön tuotantoon verrattuna.

Håkan Grefberg, Senior Advisor, Fortumin Heat-liiketoiminta-alue, vastaanotti
COGEN Europe -palkinnon järjestön vuosittaisessa konferenssissa 3.4.
Brysselissä: "On hienoa, että strategiamme mukaista ympäristömyönteistä ja
paikallisiin polttoaineisiin perustuvaa tuotantoa arvostetaan Euroopassa.
Olemme myös ylpeitä, että olemme rakentaneet Baltian ensimmäisen jätettä
polttoaineenaan käyttävän CHP-laitoksen ja Latvian suurimman
bio-CHP-laitoksen".

"Usean laitoksen rakentaminen yhtäaikaisesti oli organisaatiollemme haastavaa,
mutta siitä oli myös etua. 'Sisaruslaitosten' rakentaminen Järvenpäähän ja
Jelgavaan samanaikaisesti toi meille merkittäviä kustannushyötyjä ja lyhensi
rakentamisaikaa", Markku Nordström, Fortumin Heat-liiketoiminta-alueen Industry
Intelligence -päällikkö sanoo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Markku Nordström, Manager, Industry Intelligence, Fortumin
Heat-liiketoiminta-alue, puh, 050 454 3224

Kuvia Bristan, Jelgavan, Järvenpään ja Klaipedan CHP-laitoksista toimitusten
käyttöön:
http://mediabank.fortum.com:80/public/ec0ea18ce1FD.aspx

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 9 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP)
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (combined heat and power, CHP) on kestävä ja
energiatehokas tapa tuottaa energiaa, sillä yhteistuotannossa polttoaineen
energiasta pystytään hyödyntämään lähes 90 %. Yhteistuotannon ansiosta
ympäristöpäästöt pienenevät 25‒40 %, ja bioenergialla tuotettuna energia on
CO2-neutraalia. Fortumin pitkän aikavälin CHP-strategia perustuu pelkästään
lämpöä tuottavien laitosten korvaamiseen uusiutuvia polttoaineita hyödyntävillä
CHP-laitoksilla, jolloin myös kaukolämmön hinta pysyy asiakkaillemme
kilpailukykyisenä.

COGEN Europe
COGEN Europe on eurooppalainen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää
yhteistuotantoa energiantuotannossa. Järjestön ensisijaisena tavoitteena on
tukea yhteistuotannon käytön laajenemista Euroopassa ja sitä kautta Euroopan
kestävämpää tulevaisuutta energiantuotannossa. COGEN Europe edistää
yhteistuotannon leviämistä laajemmalle sekä EU-tasolla että
maailmanlaajuisesti. Saavuttaakseen tämän tavoitteen, COGEN Europe pyrkii
vaikuttamaan EU-tasolla tarpeettomien yhteistuotannon toteutumista jarruttavien
esteiden poistamiseksi.