Fortumin Fortum Espoon osakkeista tekemän lunastustarjouksen lopullinen tulos

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.9.2006


Fortumin Fortum Espoon osakkeista tekemän lunastustarjouksen lopullinen tulos

Fortum Oyj:n (Fortum) arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukaisen Fortum Espoo
Oyj:n (Fortum Espoo) kaikkia osakkeita koskevan lunastustarjouksen tarjousaika
on
ehtojensa mukaisesti päättynyt 31.8.2006.

Fortumin omistamien Fortum Espoon osakkeiden määrä lunastustarjousajan päätyttyä
kaikki lunastustarjousajan päättymiseen mennessä tehdyt kaupat huomioon ottaen
on
yhteensä 15 610 381 osaketta, jotka edustavat noin 99,88 % Fortum Espoon
liikkeeseen laskemista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.


Fortum Oyj

Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja


Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen, puh 050 45 24118


Jakelu:
Fortum Espoo Oyj
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet