Fortumin hallituksen jäsen Petteri Taalas Brysselissä: Päästökauppaa uudistettava nopeasti

LEHDISTÖTIEDOTE 20.1.2015

"Hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamiseksi työtä tekevät eurooppalaiset
yritykset tarvitsevat selkeän hintasignaalin, johon perustaa operatiiviset ja
tulevaisuuden investointeihin liittyvät päätökset. Päästöjen korkeampi hinta
vähentäisi uusiutuvien energianlähteiden tukien tarvetta ja lisäisi
jäsenvaltioiden huutokauppatuloja, mikä helpottaisi painetta kansallisessa
verotuksessa. Toivomme, että Euroopan parlamentin jäsenet tukevat
vakausmekanismin aikaistettua käyttöönottoa vuonna 2017 sekä markkinoilta
väliaikaisesti poistettujen 900 miljoonan päästöoikeuden välitöntä
palauttamista osaksi mekanismia", totesi Fortumin hallituksen jäsen ja Suomen
Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas puheenvuorossaan.

Fortumin hallituksen jäsen Petteri Taalas osallistui tänään Brysselissä
energia-alan edunvalvontaorganisaatioiden, Eurelectricin ja Eurogasin, MEP:ille
järjestämään keskustelutilaisuuteen, jossa käsiteltiin EU:n
päästökauppajärjestelmän (ETS) uudistamisen kiireellisyyttä. Päästökaupan
vakausmekanismia (MSR) koskeva ehdotus on parhaillaan parlamentin ja neuvoston
käsittelyssä. Päästökauppajärjestelmä on unionin ensisijainen työkalu
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, ja vakausmekanismi on tärkeä askel sen
uskottavuuden palauttamiseksi.

Yritykset tarvitsevat pitkäaikaista luottamusta ilmastopolitiikkaan

Nykyisessä päästökauppajärjestelmässä hiilidioksidin päästöoikeuksista on
valtava ylitarjonta, ja niiden hinta on alhainen. Tämä ei kannusta investoimaan
vähäpäästöisiin tuotantomuotoihin. Lähes kaikki investoinnit uuteen
sähköntuotantoon Euroopassa perustuvat tällä hetkellä erilaisiin tukitoimiin.
Tulevaisuudessa tarvitaan kuitenkin mittavia investointeja vähäpäästöiseen
energiantuotantoon, jotta voidaan korvata ikääntyvät voimalaitokset ja vastata
kiristyviin päästövähennystavoitteisiin. Toimintaympäristön pitkän aikavälin
vakaus ja ennustettavuus on ensiarvoisen tärkeää näiden tulevien
investointipäätösten kannalta.

Mekanismi lisäisi vakautta ja ennakoitavuutta päästöoikeusmarkkinoille
hyödyttäen niin sähkön kuluttajia kuin tuottajiakin mutta pitäen
päästötavoitteen muuttumattomana. Hyvin toimiva päästökauppa parantaa
vähäpäästöisten teknologioiden kilpailukykyä ja mahdollistaa
ilmastotavoitteiden saavuttamisen mahdollisimman edullisesti.

Päästökauppajärjestelmän uudistuksen yhteydessä eurooppalaisen teollisuuden
kilpailukyky on säilytettävä. Päästöistä aiheutuvat kustannukset täytyy
kompensoida Euroopan energiaintensiiviselle teollisuudelle, mikäli muissa
maissa ei ole vastaavia rajoituksia. "Tämän tulisi olla olennainen osa
päästökauppadirektiivin uudistamista, johon ryhdytään kun päätökset
vakausmekanismin käyttöönotosta on tehty", Taalas totesi.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, puh. 040 826 2646
Kari T. Kankaanpää, ilmastoasioiden päällikkö, yhteiskuntasuhteet, puh. 050
453 2330

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi