FORTUMIN HENKILÖSTÖANNIN LEIKKAUSPERIAATTEET PÄÄTETTY - HENKILÖSTÖANNISSA MERKINNÄT HYVÄKSYTTY 500 OSAKKEESEEN SAAKKA, YLIMENEVÄSTÄ OSASTA HYVÄKSYTÄÄN NOIN 24 PROSENTTIA

Fortumin henkilöstöannissa merkittiin yhteensä 3,7 miljoonaa osaketta. Henkilöstöannin enimmäismäärä oli 2 miljoonaa osaketta. Henkilöstöanti ylimerkittiin siten lähes kaksinkertaisesti.

 

Henkilöstöantiin osallistui 3699 henkilöä, joista 2900 oli suomalaisia ja 800 ulkomaalaisia, pääasiassa Ruotsista. Suomalaiset merkitsivät 3 miljoonaa osaketta, muut 0,7 miljoonaa osaketta.

 

Ylimerkinnän johdosta merkintöjä jouduttiin leikkaamaan. Fortumin hallitus päätti tänään hyväksyä merkinnät 500 osakkeeseen saakka ja leikata yli 500 osaketta merkinneiden merkintöjä niin, että ylimenevästä osasta hyväksytään noin 24 prosenttia pyöristettynä lähimpään 10 osakkeeseen.

 

Enemmän kuin 500 osaketta merkinneille leikattua määrää vastaava rahasumma palautetaan tileille 3 prosentin vuotuisella korolla hyvitettynä suomalaisille viimeistään 22.12.1998 ja muille niin pian kuin se on käytännössä mahdollista.

 

Henkilöstöannissa osakkeen merkintähinta oli 28,80 mk eli 10 prosenttia alempi kuin yleisömyynnissä. Minimimerkintä oli 100 osaketta ja maksimi 4000 osaketta.

 

Henkilöstöannin osakkeet kirjautuvat sijoittajien arvo-osuustileille perjantain 18.12.1998 aikana.

 

Kaupankäynti henkilöstöannissa merkityillä osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin päälistalla 17.6.1999.

 

Fortum Oyj

 

 

Antti Ruuskanen

Viestintäjohtaja

 

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet