Fortumin Imatran asuntoalueen kehittämisen ensimmäinen vaihe saatu päätökseen -

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
19.1.2011

Fortum käynnisti kesällä 2010 Imatran vesivoimalaitoksen läheisyydessä olevan
asuntoalueensa kehittämistyön. Hankkeen tavoitteena on alueen maankäytön
tehostaminen. Suunnittelutyö tehdään yhteistyössä Aalto-yliopiston
Arkkitehtuurin laitoksen kanssa osana Urban Renewal -kurssia, jonka teemana on
houkutteleva täydennysrakentaminen.

Kurssin osallistujat tekivät kukin oman ehdotuksensa alueen
kehittämissuunnitelmaksi. Suunnittelualue käsittää yli 30 hehtaarin maa-alueen
kauniilla paikalla Vuoksen rannalla. Aluetta halkovat kuitenkin useat eri
sähkönsiirtojärjestelmät, mikä tuo lisähaasteen alueen suunnitteluun.

Aluksi kurssilla tehtiin alueen luontoa, liikennettä, rakennushistoriaa ja
muita peruslähtökohtia analysoiva osuus. Sen yhteydessä järjestettiin myös
yhdessä Imatran kaupungin kanssa seminaari, jossa valotettiin Imatraa
kaupunkina, sen historiaa ja kehitettävän alueen lähtökohtia erityisesti
imatralaisesta näkökulmasta.

Seuraavassa vaiheessa kukin opiskelija teki ehdotuksen alueen
kehittämissuunnitelmaksi. Opiskelijoiden ehdotuksissa uuden rakennusoikeuden
määrä alueella vaihtelee muutamasta kymmenestä tuhannesta jopa lähes 200 000
kerrosneliömetriin. Kurssille osallistui kaikkiaan 17 opintojen loppuvaiheessa
olevaa arkkitehtiylioppilasta 9 eri maasta. Opiskelijoita ohjasi viisi
kokenutta arkkitehtiä professori Trevor Harrisin ja tohtori Antti Ahlavan
johdolla.

Oppilastyöt ovat nyt esillä Imatran kaupungintalon aulassa. Näyttely on avoinna
4.2.2011 saakka. Töihin voi lisäksi tutustua Imatran kaupungin
internet-sivuilla, osoitteessa: www.imatra.fi. Sivuilla voi myös jättää
kommentteja ja parannusehdotuksia.

Saatujen palautteiden jälkeen alueelle ryhdytään laatimaan ehdotusta
asemakaavan muuttamiseksi. Asemakaavamuutoksen arvioidaan valmistuvan vuoden
2011 aikana.


Fortum
Viestintä

Lisätietoja:
Mikko Tavastila, Fortum, kiinteistöryhmän päällikkö, puh. 050 452 5796 ,
mikko.tavastila@fortum.com
Timo Lahtinen, Fortum, kiinteistövarallisuuspäällikkö, puh. 040 480 2665,
timo.lahtinen@fortum.com


Kuva: Fortumin asuntoalue Imatralla

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
voimalaitosten käyttö ja kunnossapito.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 11 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.fi