Fortumin Imatran vesivoimalaitos matkalla jälleen Suomen suurimmaksi – peruskorjaus alkaa maaliskuussa

LEHDISTÖTIEDOTE 28.2.2014

Fortum toteuttaa vuosina 2014–2015 mittavat peruskorjaukset kahdelle Imatran
vesivoimalaitoksen seitsemästä koneistosta. Korjausten ansiosta voimalaitoksen
teho nousee 192 megawattiin ja laitoksen turvallisuus ja luotettavuus
paranevat. Peruskorjausten jälkeen Imatrasta tulee sekä teholtaan että
tuotannoltaan Suomen suurin vesivoimalaitos.

"Peruskorjattavat koneistot ovat jauhaneet sähköä luotettavasti jo vuodesta
1929 ja 1930, ja nyt ne uudistetaan ensimmäistä kertaa täydellisesti", kertoo
aluepäällikkö Markku Nivalainen Fortumista.

”Korjaukset aloitetaan voimalaitoksen kolmoskoneistosta, joka pysäytetään
3.3.2014. Sähköntuotantoon sen on tarkoitus palata ennen syyskuun puoliväliä.
Täydellisen peruskorjauksen aikana uusitaan kolmoskoneiston turbiini,
generaattori sekä sähkö- ja automaatiolaitteita. Lisäksi uusitaan koneiston
apujärjestelmiä ja tehdään mittavia rakennustöitä koneiston vesiteissä.
Peruskorjaus nostaa kolmoskoneiston tehoa 7 megawattia ja koko voimalaitoksen
tehon 185 megawattiin. Neloskoneiston peruskorjaus vuonna 2015 lisää tehoa
saman verran”, Markku Nivalainen jatkaa.

Imatran voimalaitoksen peruskorjausten työllisyysvaikutus on noin 100
henkilötyövuotta. Voimalaitoksen uudet turbiinit asennuksineen toimittaa
ranskalais-slovenialainen Andino Hydropower Engineering Sarl ja generaattorit
kroatialainen Koncar Generators and Motors Inc. Mittavat sähköasennus- ja
rakennusurakat tarjoavat työtä paikallisille yrityksille Imatran seudulla
arviolta 30 henkilötyövuoden verran.

Kolmoskoneiston pysäyttäminen ei aiheuta haittaa ympäristölle, mutta lisää
ajoittain ohijuoksutuksia. Viikkojen 10–13 aikana tehdään paljon sukellustöitä,
joiden takia laitoksen muitakin koneistoja joudutaan välillä pysäyttämään ja
ohijuoksutuksia lisäämään. Enimmillään ohijuoksutettavan veden määrä on
suuruusluokaltaan 350 m3/sekunnissa, mikä käytännössä vastaa vesimäärältään
koskinäytöksiä.

Imatran voimalaitoksen peruskorjaushanke on osa Fortumin pohjoismaisten
vesivoimalaitosten pitkän tähtäimen investointiohjelmaa, jonka arvo on
vuosittain noin 100 miljoonaa euroa. Investointiohjelman tavoitteena on lisätä
hiilidioksidipäästöttömän vesivoimatuotannon kapasiteettia sekä parantaa
voimalaitosten turvallisuutta ja käytettävyyttä. Investointien myötä Fortumin
vesivoimakapasiteetti kasvaa vuosittain noin 10 megawattia. Fortumilla on
Pohjoismaissa vesivoimakapasiteettia yhteensä noin 4 600 megawattia. Vuonna
2013 Fortumin kokonaisinvestoinneista Suomeen kohdistui 266 miljoonaa euroa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja: Markku Nivalainen, aluepäällikkö, Renewable Energy, Fortum, puh.
050 453 2327

Imatran voimalaitos
Imatran voimalaitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 1922. Ensimmäinen
koneisto otettiin käyttöön vuonna 1928 ja viimeinen eli seitsemäs koneisto
vuonna 1951. Voimalaitoksen nykyinen teho on 178 MW ja sen vuosituotanto on
noin 1 000 GWh. Imatra on vuosituotannoltaan Suomen suurin vesivoimalaitos,
jonka tuotanto vastaa yli 220 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 9 900 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi