Fortumin Imatran vesivoimalaitos on taas teholtaan Suomen suurin

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 1.10.2014

Fortumin Imatran voimalaitoksen kolmoskoneiston peruskorjaus on valmistunut ja
voimalaitos on taas Suomen suurin vesivoimalaitos.

Maaliskuussa 2014 aloitetun kolmoskoneiston peruskorjauksen aikana uusittiin
turbiini, generaattori sekä sähkö- ja automaatiolaitteet. Samalla uusittiin
koneiston apujärjestelmiä ja korjattiin koneiston vesiteitä. Fortum ja
Kaakkois-Suomen ELY-keskus kunnostavat myös parhaillaan virtavesikalojen
elinympäristöjä Imatran ja Tainionkosken voimalaitosten välisellä vesialueella
Vuoksessa.

"Kolmoskoneiston peruskorjaus oli varsin laaja korjausurakka. Lähes 85 vuotta
vanhan koneiston nykyaikaistaminen onnistui kuitenkin hyvin ja lähes
tavoiteaikataulussa. Esimerkiksi näin laajaa vesiteiden peruskorjausta ei ole
Fortumin Suomen vesivoimalaitoksilla aikaisemmin tehty. Töissä oli enimmillään
noin 60 henkilöä ja urakan laajuus oli yli 20 henkilötyövuotta. Työn tekivät
pääosin paikalliset urakoitsijat ", projektipäällikkö Juha Tella Fortumista
kertoo.

Vesivoimalaitoksen peruskorjaus näkyi kesällä Imatran katukuvassa muun muassa
lisääntyneinä ohijuoksutuksina ja kosken pauhuna. Myös tuloputken työpadon
vaatimat nostot näkyivät ohikulkijoille.

Peruskorjauksen yhteydessä nostettiin kolmoskoneiston tuotantotehoa noin 7
megawatilla, mikä kasvatti Imatran voimalaitoksen tuotantotehon noin 185
megawattiin. Tuolla tehomäärällä voimalaitoksesta tuli jälleen Suomen suurin
vesivoimalaitos. Vuonna 2015 valmistuva neloskoneiston peruskorjaus nostaa
tehoa vielä toiset noin 7 megawattia. Silloin Imatran voimalaitoksen
kokonaisteho on jo noin 192 megawattia.

"Kemijoki Oy:n Petäjäskosken voimalaitos ehti peruskorjauksensa jälkeen olla
hetken tuotantoteholtaan Suomen suurin vesivoimalaitos. Nyt Imatran voimalaitos
otti taas oman paikkansa. Kun neloskoneiston peruskorjaus ensi vuonna
valmistuu, ero Petäjäskoskeen kasvaa vielä lisää", johtaja Risto Andsten
Fortumista toteaa.

Vuonna 1929 käyttöön otetun Imatran voimalaitoksen kolmos- ja neloskoneistot
ovat tuottaneet vedestä sähköä luotettavasti jo lähes 85 vuotta.

Imatran voimalaitoksen peruskorjaushanke on osa Fortumin pohjoismaisten
vesivoimalaitosten pitkän tähtäimen investointiohjelmaa. Peruskorjauksia ja
tehonkorotuksia tehdään vuosittain noin 100 miljoonalla eurolla.
Investointiohjelman tavoitteena on lisätä hiilidioksidipäästöttömän vesivoiman
tuotantoa sekä parantaa Fortumin voimalaitosten turvallisuutta ja
käytettävyyttä. Investointiohjelman avulla Fortumin vesivoimaloiden
tuotantokapasiteettia voidaan kasvattaa vuosittain noin 10 megawatilla.

Fortumilla on Pohjoismaissa vesivoimakapasiteettia yhteensä noin 4 600
megawattia.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja: Risto Andsten, johtaja, Fortum, puh. 050 453 3988 ja Juha Tella,
projektipäällikkö, Fortum, puh. 050 452 1713

Imatran voimalaitos

Imatran voimalaitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 1922. Ensimmäinen
koneisto otettiin käyttöön vuonna 1928 ja viimeinen eli seitsemäs koneisto
vuonna 1951. Voimalaitoksen nykyinen teho on 185 MW ja sen vuosituotanto on
runsaat 1000 GWh vastaa yli 230 000 kotitalouden vuosikulutusta.

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi