Fortumin Imatran vesivoimalaitos tuottaa taas täysillä uusiutuvaa energiaa

PAIKALLISTIEDOTE IMATRAN ALUEEN MEDIOILLE 4.11.2015

Fortumin Imatran vesivoimalaitoksen neloskoneiston perusparannus on
valmistunut. Suomen suurin vesivoimalaitos tuottaa nyt 192 megawatin teholla
uusiutuvaa hiilidioksiditonta energiaa sähkönkäyttäjille.

Maaliskuun alussa aloitettu neloskoneiston perusparannus on saatu valmiiksi
suunnitellussa aikataulussa. Hankkeessa uusittiin koneiston turbiini,
generaattori sekä sähkö- ja automaatiolaitteet. Samalla uusittiin myös muita
koneiston apujärjestelmiä ja korjattiin koneiston vesiteitä. Vastaavanlainen
perusparannus tehtiin aikaisemmin voimalaitoksen kolmoskoneistolle.

"Voimalaitoksen 85 vuotta käytössä olleiden kolmos- ja neloskoneistojen
nykyaikaistaminen onnistui hyvin ja suunnitellussa aikataulussa. Nyt päättyvän
projektin suuruista perusparannusta ei ole aikaisemmin tehty Fortumin Suomen
vesivoimaloille", projektipäällikkö Juha Tella Fortumista kertoo.

Imatran voimalaitoksen kolmos- ja neloskoneistojen modernisointiurakan laajuus
oli yli 40 henkilötyövuotta ja se työllisti kahden vuoden aikana enimmillään
lähes 60 henkilöä Imatralla.

Fortumin investoinnit Imatran vesivoimalaitokseen jatkuvat. Käynnissä on
voimalaitoksen padon, patoluukkujen ja padon päällä kulkevan sillan uusiminen.
Padon uusimisurakka valmistuu vuonna 2018. Peruskorjaus parantaa padon
turvallisuutta, luotettavuutta ja pidentää käyttöikää.

Fortum investoi myös Vuoksen vesistössä olevaan Tainionkosken
vesivoimalaitokseen. Vuonna 2017 aloitetaan voimalaitoksen ykkös- ja
kakkoskoneistojen nykyaikaistaminen. Koneistojen perusparannus nostaa
Tainionkosken vesivoiman tuotantotehoa yhteensä 8 megawatilla. Tainionkosken
voimalaitoksen koneistojen uusimishanke valmistuu vuoden 2018 aikana.

Vuoksen vesivoimalaitosten koneistojen uusiminen on osa Fortumin pohjoismaisten
vesivoimaloiden pitkän tähtäimen investointiohjelmaa. Investointiohjelman
tavoitteena on lisätä hiilidioksidipäästöttömällä vesivoimalla tuotetun
uusiutuvan energian tuotantoa asiakkaille sekä parantaa Fortumin
vesivoimalaitosten turvallisuutta ja käytettävyyttä.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Imatran voimalaitoksen kolmos- ja neloskoneiston kunnostushankkeet ja
Tainionkosken voimalaitoksen uudistaminen: projektipäällikkö Juha Tella, puh.
050 452 1713
Imatran voimalaitospadon kunnostus: projektipäällikkö Heikki Puuska, puh. 050
454 6233

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin,
Baltiaan,Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Fortum ja vesivoima
Fortum omistaa vesivoimaa yhteensä lähes 4 600 megawattia. Merkittävä osa
Fortumin vesivoimakapasiteetista sijaitsee Keski-Ruotsin 127 voimalaitoksessa,
joista Ljusnan-, Indalsälven- ja Dalälven-jokien laitokset ovat suurimpia.
Suomessa voimalaitoksia on 33. Pääosa Fortumin omasta vesivoimatuotannosta
Suomessa sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä. Lisäksi Fortum on osakkaana
Kemijoki Oy:ssä.

Fortumin vesivoimalaitokset Suomessa sijaitsevat Oulujoen vesistössä ja
Vuoksessa. Oulujoessa sijaitsee kuusi voimalaitosta: Jylhämä, Nuojua, Utanen,
Pälli, Pyhäkoski ja Montta. Lisäksi Oulujokeen laskevassa Utosjoessa on
Ala-Utoksen voimalaitos. Emäjoessa sijaitsevat Ämmä, Aittokoski, Seitenoikea ja
Leppikoski. Vuoksessa voimalaitoksia on kaksi: Imatra ja Tainionkoski.