Fortumin Imatran voimalaitoksella odotettavissa näyttäviä ohijuoksutuksia

LEHDISTÖTIEDOTE 14.9.2012

Fortumin Imatran voimalaitoksella tehdään maanantaista 17.9. alkaen
huoltotöitä, joiden seurauksena ohijuoksutukset koskiuomaan nousevat ajoittain
jopa suuremmiksi kuin kesän koskinäytöksissä.

Vuoden 2012 alkupuolisko on ollut Vuoksen vesistöalueella sateisin yli 50
vuoteen ja Saimaan korkeus on noussut sateiden seurauksena voimakkaasti.
Saimaan juoksutuksista päättävä Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tämän vuoksi
lisännyt Saimaan juoksutuksia pitkin kesää vähentääkseen tulvariskiä. Tästä
syystä Fortumin Imatran voimalaitokselta on tehty viime viikkoina
ohijuoksutuksia, koska tarvittavat juoksutukset (1000 m3/s) ovat ylittäneet
Imatran voimalaitoksen veden maksimiläpäisykyvyn (970 m3/s).

Maanantaista 17.9. alkaen Imatran voimalaitoksella tehdään huoltotöitä, joiden
aikana huolletaan voimalaitoksen kolmos- ja neloskoneistoa. Huoltotöiden takia
laitoksen läpäisykyky pienenee ja koskiuomaan juoksutettavaa vesimäärää
joudutaan lisäämään edelleen kyseisenä aikana.

Ajalla 17.9. - 27.9. ohijuoksutus koskiuomaan on noin 300 m3/s. Sen jälkeen
27.9. - 30.9. ohijuoksutus on noin 200 m3/s 30.9. asti. Lokakuun alusta
ohijuoksutus palautuu siihen, mitä se viime aikoina on ollut (50 - 80 m3/s).
Ajat ja vesimäärät ovat arvioita ja ne voivat muuttua riippuen töiden
etenemisestä laitoksella. Viikolla 38 huoltoihin liittyvien sukellustöiden
aikana, yleensä klo 12-20, ohijuoksutus koskiuomaan on suurimmillaan jopa 550
m3/s. Tämä on hieman suurempi kuin kesän koskinäytöksen hetkellinen
huippuvirtaama 500 m3/s. Pyydämme huomioimaan, että alakanavaan juoksutettava
vesimäärä voi muuttua nopeastikin ja alakanavan rantojen läheisyydessä
liikkuvien tulisi ottaa tämä huomioon.

Myös Tainionkosken voimalaitoksella tehdään huoltotöitä viikolla 39, jolloin
vettä ohijuoksutetaan Tainionkosken uomaan noin 250 m3/s.

Saimaan juoksutuksista vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus, joka antaa
viikoittaiset juoksutuslukemat Fortumin Tainionkosken voimalaitokselle.
Normaalitilanteessa ELYn juoksutusohjeet perustuvat Vuoksen luonnonmukaiseen
virtaamaan, joka määrittyy suoraan Saimaan pinnankorkeuden mukaan. Siitä
poiketaan vain tulvan tai kuivuuden uhatessa. Saimaan tulvatilanteessa
juoksutetaan luonnontilaista enemmän, jotta saadaan alennettua Saimaan pintaa.
Kesän 2012 aikana on turvauduttu poikkeusjuoksutuksiin juuri tästä syystä. Maa-
ja metsätalousministeriö päätti erikseen lisäjuoksutuksen aloittamisesta, kun
juoksutus ylitti 800 m3/s.

Fortum, Power-divisioona
Viestintä

Lisätietoja: Jouni Heilmann, käyttö- ja kunnossapitopäällikkö, Fortum, puh.
0400 170 885
Lisäjuoksutuksiin liittyen yleensä: Jukka Höytämö, vesistöinsinööri,
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, p. 02 950 29235


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi