Fortumin Imatran voimalaitoksesta peruskorjausten jälkeen Suomen suurin vesivoimalaitos

LEHDISTÖTIEDOTE 11.5.2012

Fortum toteuttaa vuosina 2013-2015 mittavat peruskorjaukset Imatran
voimalaitoksella. Niiden ansiosta voimalaitoksen teho nousee 192 megawattiin ja
turvallisuus ja luotettavuus paranevat. Peruskorjausten jälkeen Imatrasta tulee
sekä teholtaan että tuotannoltaan Suomen suurin vesivoimalaitos.

Hankkeen aikana tehdään täydellinen peruskorjaus kahdelle Imatran
voimalaitoksen seitsemästä koneistosta. Imatran voimalaitoksen peruskorjausten
työllisyysvaikutus on noin 100 henkilötyövuotta. Fortum pyrkii käyttämään
hankkeen alihankintatöissä mahdollisimman paljon paikallisia toimittajia.
Korjaukset sisältyvät Powerin vesivoiman vuosittaiseen, noin 100 miljoonan
euron investointiohjelmaan.

Korjauksen kohteena olevissa kolmos- ja neloskoneistoissa uusitaan turbiinit,
generaattorit sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Sähköjärjestelmien uusinta
aloitetaan kesällä 2013, kolmoskoneiston peruskorjaus tehdään kesällä 2014 ja
neloskoneiston peruskorjaus kesällä 2015.

Peruskorjauksen aikana parannetaan myös voimalaitoksen turvallisuutta ja
ympäristömyötäisyyttä useilla teknisillä parannuksilla, jotka vähentävät öljyn
käyttöä voimalaitoksella.

Kahden koneiston uusimisen myötä Imatran voimalaitoksen nimellisteho nousee
nykyisestä 178 megawatista 192 megawattiin. Merkittävä osa tästä tehonnoususta
on uusien, hyötysuhteeltaan huomattavasti parempien turbiinien ansiota. Kolmos-
ja nelosyksikön nykyiset koneistot ovat pääosin alkuperäisiä laitteita
1920-luvulta.

Imatran voimalaitoksen kolmos- ja nelosyksiköiden uudet turbiinit asennuksineen
toimittaa ranskalais-slovenialainen Andino Hydropower Engineering Sarl ja
generaattorit kroatialainen Koncar Generators and Motors Inc.

Imatran hanke on osa Fortumin vesivoimalaitosten pitkän tähtäimen
investointiohjelmaa. Sen tavoitteena on lisätä hiilidioksidipäästöttömän
vesivoimatuotannon kapasiteettia, parantaa turvallisuutta ja turvata hyvä
käytettävyys. Investointiohjelman myötä Fortumin pohjoismainen
vesivoimakapasiteetti lisääntyy vuosittain noin 10-20 megawattia. Fortumilla on
pohjoismaissa vesivoimakapasiteettia noin 4 700 megawattia.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Risto Andsten, johtaja, Renewable Energy, Fortum, puh. 050 453 3988
Jouni Heilmann, käyttö- ja kunnossapitopäällikkö, Fortum, puh. 0400 170 885


Imatran voimalaitos
Imatran voimalaitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 1922. Ensimmäinen
koneisto otettiin käyttöön vuonna 1928 ja viimeinen eli seitsemäs koneisto
vuonna 1951. Voimalaitoksen nykyinen teho on 178 MW ja sen vuosituotanto on
noin 1000 GWh. Imatra on vuosituotannoltaan Suomen suurin vesivoimalaitos,
jonka tuotanto vastaa yli 220 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta.


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi