Fortumin investoinnit suurjänniteverkkoon parantavat sähkön toimitusvarmuutta Nokialla ja Hämeenkyrössä

Fortum uudistaa omistamaansa 100 kilometriä pitkää Melo-Parkano -suurjännitejohtoa  vahvistaakseen sähkön toimitusvarmuutta noin 60 000 asukkaalle Hämeenkyrön, Ikaalisen, Parkanon  ja Ylöjärven  alueilla.

 

Ensimmäiseksi rakennetaan uusi yhdysjohto, Melo-Elovaara, Nokian ja Hämeenkyrön alueille. Toisessa vaiheessa uusitaan Elovaara-Kyröskosken johto-osuus Hämeenkyrössä. Suurjänniteverkon parannusinvestoinnit tehdään nopeutetussa aikataulussa, koska johto-osuuden kuormitustilanne on kasvanut vuodesta 2012. Investointien  arvo on noin 8 miljoonaa euroa.

Uudistettava suurjännitejohto syöttää sähköä Leppäkosken Sähkön ja Elenia Oy:n jakeluverkkoon sekä suoraan alueen teollisuudelle kuten Metsä Boardin tuotantolaitokselle. "Yhteiskunnan kannalta on erittäin tärkeää, että alueen sähkön toimitusvarmuus taataan ja että sähköverkkoyhtiöt investoivat nimenomaan suurjännitejohtoihin, sillä niiden perässä on suuri joukko asiakkaita ja teollisuutta. Tuemme voimakkaasti Fortumin hanketta, sillä haluamme Fortumin lailla turvata asiakkaillemme luotettavan sähköntoimituksen", kertoo toimitusjohtaja Juha Koskinen Leppäkosken Sähköstä.

Uudella yhdysjohdolla pienennetään vikaantumisriskiä

"Melo-Elovaara -välille rakennettavan yhdysjohdon tarkoituksena on lyhentää Melo-Parkano -johdon kokonaispituutta 17 km, jolloin johdon vikaantumisriski pienenee ja toimitusvarmuus alueella paranee", kertoo alueverkkojohtaja Henrik Suomi Fortumista.

Yhdysjohto sijoittuu koko matkaltaan jo olemassa olevien johtojen rinnalle. Johtokadun lunastusprosessi aloitetaan tänä vuonna ja se koskee nykyisen johtokadun leventämistä 13 metrillä. Uusi yhdysjohto on määrä ottaa käyttöön keväällä 2016.

Myös Elovaara-Kyröskosken johto-osuus uusitaan

Fortum uusii myös Elovaara-Kyröskoski -johto-osuutensa Hämeenkyrössä rakentamalla uuden voimajohdon nykyisen rinnalle.  Myös nykyinen suurjännitejohto uusitaan. Uuden voimajohdon vuoksi johtokatua joudutaan leventämään, mikä tarkoittaa lunastusmenettelyn aloittamista alueella. Elovaara-Kyröskoski -johto-osuuden on määrä valmistua vuosina 2016-2017.

Leppäkosken Sähkö, Elenia, Fortum sekä Metsä Board toivovat alueen maanomistajilta ymmärtäväistä suhtautumista näille jopa 60 000 asiakkaan sähkönsiirron toimintavarmuutta parantaville hankkeille.

 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

 

Lisätietoja:
Henrik Suomi, alueverkkopäällikkö, Fortum, puh. 040 727 4628
Juha Koskinen, toimitusjohtaja, Leppäkosken Sähkö, puh. 044 750 3315
Jorma Myllymäki, verkkojohtaja, Elenia, puh. 040 866 8685

 

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi