Fortumin ja Aalto-yliopistokiinteistöjen kaukolämmön kysyntäjoustokokeilusta rohkaisevia tuloksia energiatehokkuuden parantamiseen

PAIKALLISTIEDOTE ENERGIA-ALAN MEDIALLE 18.6.2015

Fortum ja Aalto-yliopistokiinteistöt Oy toteuttivat kokeiluhankkeen, jonka tavoitteena oli ohjata kiinteistön lämmitystä kustannusten ja päästöjen kannalta edullisille ajankohdille. Uusi älykäs lämmönsäätöjärjestelmä oli talven ja kevään aikana yhteensä puolen vuoden ajan käytössä Aalto-yliopiston TUAS-talossa Espoon Otaniemessä. TUAS-talo on muun muassa tuotantotalouden sekä automaatio- ja systeemitekniikan laitosten käytössä oleva toimitalo.

Hankkeessa selvitettiin mahdollisuuksia tasata kaukolämmön hetkellisiä kulutuspiikkejä, ja siten vähentää fossiilisia polttoaineita hyödyntävien lämpölaitosten käyttöä. Tavoitteena oli samalla pienentää asiakkaan lämmityskustannuksia. Kaukolämmön kysyntäjoustossa kiinteistön patteriverkoston menoveden lämpötilaa lasketaan hetkellisesti määritellyllä astemäärällä.

TUAS-talossa kerätyn käyttäjäpalautteen avulla seurattiin, miten kysyntäjousto vaikuttaa kiinteistön sisälämpötilaan ja sen kokemiseen. Kokeilun tulokset osoittivat, että kysyntäjoustolla pystytään saavuttamaan säästöä sekä energiankulutuksessa että kustannuksissa ilman, että käyttömukavuus kärsii. Mittausten perusteella 2-4 tuntia kestäneet kysyntäjoustot vaikuttivat huonelämpötilaan vain 0,2 - 1,0 astetta.

"TUAS-talon käyttäjät osallistuivat aktiivisesti kokeiluun ja antoivat arvokasta palautetta sisäilman lämpötilasta. Vastausten perusteella kysyntäjoustot voitiin tehdä ilman, että ne vaikuttivat käyttäjien kokemukseen lämpötilasta", kertoo ympäristö- ja kehittämispäällikkö Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöiltä.

"Säästöjä on kuitenkin arvioitava pidemmältä aikaväliltä kiinteistökohtaisesti. Sekä Aalto-yliopistokiinteistöjen että Fortumin näkökulmasta on myös ratkaisevaa, että kysyntäjoustoon osallistuvia rakennuksia on mukana riittävästi. Tällöin voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä lämmityskustannuksissa ja samalla kysyntäjoustosta tulee osa lämmöntuotannon optimointia," toteaa Espoon alueen asiakkuuksista vastaava Susanna Huuskonen Fortumilta.

Kokeilu osoitti myös, miten tärkeää yhteistyö on energiatehokkuuden kehittämisessä. Fortum ja Aalto-yliopistokiinteistöt jatkavatkin keskustelua energiatehokkuuden kehittämisestä ja hakevat seuraavia koekohteita. Kysyntäjouston tuloksia voi jatkossa hyödyntää mahdollisesti myös uusien energiatehokkuussopimusten tavoitteiden asettamisessa.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Fortum, Heat Finland, Susanna Huuskonen, aluemyyntipäällikkö, p. 040 801 0842
Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Satu Kankaala, ympäristö- ja kehittämispäällikkö, p. 0400 535 919
 

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille.  Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

TUAS-talo sisältä
Kuva: TUAS-talo sisältä