Fortumin ja ABB:n esiselvitys maailman ensimmäisen älykkään sähköverkon asentamisesta Tukholman Norra Djurgårdsstadeniin valmistui

Fortum ja ABB ovat julkaisseet esiselvityksen älykkään sähköverkon
asentamisesta Tukholman Norra Djurgårdstadenin kaupunginosaan. Selvityksen
mukaan kaikki energiajärjestelmän osat kattava ratkaisu on mahdollinen, ja se
toisi markkinat, tekniikan ja kuluttajat lähemmäksi toisiaan. Uusi järjestelmä
ottaa myös paremmin huomioon tekniset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat.

Esiselvitys liittyy Fortumin ja ABB:n yhteishankkeeseen, jonka tarkoituksena on
suunnitella ja asentaa maailman ensimmäinen kaikki energiajärjestelmän osat
yhdistävä älykäs sähköverkko suuressa mittakaavassa Norra Djurgårdsstadenin
uuteen kaupunginosaan Tukholmassa. Ruotsin energiaviranomainen ja
teknologiarahoitusorganisaatio Vinnova myönsivät hankkeelle rahoituksen viime
lokakuussa.

"Esiselvityksen mukaan eri energiajärjestelmän osat on mahdollista kytkeä
yhteen. Uuden järjestelmän myötä asiakkaalla on mahdollisuus osallistua
aktiivisemmin sähkömarkkinan toimintaan. Älykäs verkko mahdollistaa muun muassa
asiakkaan oman pienimuotoisen tuotannon, mikä puolestaan voi muuttaa hänen
suhtautumistaan energiankäyttöön. Lisäksi etäluettavien sähkömittareiden
mahdollistaman ajantasaisen kulutustiedon avulla kuluttajan on helpompi tehdä
energiaa ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Esimerkiksi tietoa sähkön hinnasta
ja hiilidioksidipäästöistä olisi saatavilla tuntitasolla. Jos Norra
Djurgårdsstadenin konseptia sovellettaisiin kaikkiin Ruotsin kotitalouksiin,
hiilidioksidipäästöjen määrä vähenisi noin miljoona tonnia vuodessa", sanoo
Fortumin tutkimus- ja kehityspäällikkö Tomas Wall.

Norra Djurgårdsstadenin hankkeessa myös lautta- ja risteilyliikenteen
sähköistäminen on olennaisessa osassa. Uuden energiajärjestelmän myötä
Tukholman satamat voivat tarjota ensimmäisenä maailmassa kaikentyyppisille
aluksille pääsyn sähköverkkoon riippumatta sähköstandardista tai verkon
taajuudesta.

Norra Djusgårdstadenin hankkeen seuraavassa vaiheessa laaditaan konkreettinen
suunnitelma siitä, kuinka uudet älyverkkoratkaisut toteutetaan. Ensimmäiset
älykkään verkon palveluja käyttävät asunnot ovat muuttovalmiita vuonna 2013.

Älykäs sähköverkko turvaa energiajärjestelmän vakauden

Älykäs sähköverkko on ratkaisevassa asemassa Ruotsin kunnianhimoisten
energiatehokkuus- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa sekä pienimuotoisen
hajautetun tuotannon verkkoon liittämisessä. Ruotsin tavoitteena on kasvattaa
uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannossa 25 terawattituntiin vuoteen 2020
mennessä, mikä edellyttää hajautetun pientuotannon nopeaa laajentamista.

Älykkäät sähköverkot turvaavat energiajärjestelmän vakauden, kun olosuhteista
riippuvan uusiutuvan tuotannon, kuten tuulivoiman osuus verkossa kasvaa. Älykäs
tekniikka vähentää myös keskeytysten määrää ja kestoa verkossa sekä
mahdollistaa verkkokapasiteetin tehokkaamman hyödyntämisen parantuvan
tiedonsaannin ja kehittyneen verkon ohjauksen ansiosta.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Tietoa hankkeesta

Fortum, ABB:n ja KHT ovat mukana kehityshankkeessa, jonka tarkoituksena on
suunnitella ja asentaa älykäs sähköverkko suuressa mittakaavassa Norra
Djurgårdsstadenin uuteen kaupunginosaan Tukholmassa. Hankkeessa ovat mukana
myös Ericsson, Electrolux, NCC, JM, ByggVesta, HSB, Tukholman satamat ja
Interactive Institute.

Norra Djurgårdsstadenin hankkeen tavoitteena on vähentää Tukholman kaupungin
keskimääräisiä päivittäisiä hiilidioksidipäästöjä 4 tonnista 1,5 tonniin henkeä
kohden vuoteen 2020 mennessä ja luopua vuoteen 2030 mennessä täysin
fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Kaupunginosa rakennetaan tulevaisuuden
ilmastotavoitteiden mukaisesti. Norra Djurgårdsstadenin kaupunginosa soveltuu
erinomaisesti uusien energiaratkaisujen testaamiseen ja kehittämiseen sekä
älykkään sähköverkon ja kestävän kehityksen kaupunkiympäristöksi. Rakentamisen
arvioidaan alkavan vuonna 2011, ja ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle
vuonna 2012. Ensimmäiset älykkäisiin verkkoihin mukautettavat asunnot ovat
muuttovalmiita 2013.

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi